RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki

Kesto:

1.1.2021–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki -hanke tukee iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioita RAI-arviointivälineistön käyttöönotossa, välineistön käytössä sekä RAI-tiedon hyödyntämisessä. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää RAI-arviointivälineistön käyttöä iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arvioinnissa. RAI-välineistön käyttöönottoon on annettu siirtymäaikaa 31.3.2023 saakka. 

RAI-arviointivälineistö oli vuonna 2020 käytössä 60–70% iäkkäiden kotihoidon, tavallisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä. (Vanhuspalveluiden tila -tutkimus 2020). Arviointivälineistön lakisääteinen käyttöönotto koskettaa siten laajasti iäkkäiden palveluja järjestäviä ja tuottavia organisaatioita niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

Tavoitteet

 1. Sujuva ja järjestelmällinen RAI-välineistön käyttöönotto iäkkäiden palveluita järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa.
 2. Riittävän osaamisen varmistaminen RAI-välineistön käyttämiseksi järjestelmällisesti ja luotettavasti.
 3. RAI-välineistön kansallinen käyttö ja käytettävyyden edistäminen.
 4. RAI-tiedon käytön juurtuminen osaksi iäkkäiden palvelujen asiakasprosesseja ja tiedolla johtamista.

Ajankohtaiset uutiset hankkeesta ja RAI-toiminnasta 

Toteutus

RAI-arviointijärjestelmän käyttöönottoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja tuki

 • RAI-järjestelmän käyttöönottomallin kuvaus Innokylässä sekä mallin pilotointi ja kehittäminen yhdessä sote-organisaatioiden kanssa.
 • Organisaatioiden tukeminen RAI-arviointivälineistön käyttöönottoprosessin aikana muun muassa webinaarien ja verkkomateriaalien avulla.
 • RAI-alilisenssisopimusprosessin sujuvuuden varmistaminen ja tuki.

RAI-osaamisen varmistaminen

 • Organisaatioille suunnatun RAI-kouluttajakoulutuskokonaisuuden suunnittelu, järjestäminen ja kouluttajaverkoston rakentaminen.
 • Sote-alan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten tukeminen RAI-osaamisen sisällyttämiseksi opintosisältöihin.
 • THL:n RAI-verkkokoulun ylläpito ja kehittäminen.

InterRAI-välineistön käytettävyyden kehittäminen ja käytön tuki

 • Keskeisten RAI-mittarien kuvaaminen ja arviointi TOIMIA-tietokantaan.
 • InterRAI-välineistön saatavuus suomen ja ruotsin kielellä.
 • Aiemmin RAI-MDS-välineitä käyttäneiden organisaatioiden tukeminen interRAI-välineistön käyttöön siirtymisessä.

Viisi hanketta toteuttavaa THL:n RAI-asiantuntijaa, joiden yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

THL:n RAI-asiantuntijat tarjoavat tietoa ja tukea RAI-arviointivälineistön käyttöönotossa ja RAI-tiedon käytössä.  Kuvassa vasemmalta tiimipäällikkö Satu Havulinna, suunnittelija Sanna Kilpeläinen, erikoissuunnittelija Nina Pellosniemi, erikoissuunnittelija Liisa Kela ja kehittämispäällikkö Katri Kakko. 

Yhteistyökumppanit

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Satu Havulinna
tiimipäällikkö (hankejohtaja)
puh. 029 524 8434
sähköposti: [email protected]

Katri Kakko
kehittämispäällikkö (projektipäällikkö)
puh. 029 524 8273
sähköposti: [email protected]

Liisa Kela 
erikoissuunnittelija (välineistö)
puh. 029 5248 314
sähköposti: [email protected]

Nina Pellosniemi
erikoissuunnittelija (osaamisen varmistaminen)
puh. 029 524 8279
sähköposti: [email protected]

Rauha Heikkilä
kehittämispäällikkö (käyttöönottomallin pilotointi)
puh. 029 524 7660
sähköposti: [email protected]

Sanna Kilpeläinen 
suunnittelija (sopimukset, viestintä)
puh. 029 524 7507
sähköposti: [email protected]

RAI-neuvonta
puh. 029 524 7472 (arkipäivisin klo 9.00–15.00) 
RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi