Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön

Tällä sivulla käyttöönoton vaiheet

RAI-arviointivälineistön käyttöönotto edellyttää organisaation sitoutumista RAI-välineiden asianmukaiseen käyttöön: kaikki asiakkaat arvioidaan järjestelmällisesti RAI-välineillä ja varmistetaan, että henkilöstö osaa tehdä RAI-arvioinnit ja hyödyntää RAI-tietoa työssään.

THL tukee iäkkäiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjiä ja tuottajia RAI-välineistön käyttöönotossa sekä RAI-välineistön ja RAI-tiedon käytössä.

RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki -hanke 
RAI-välineistö

1. Tutustu RAI-järjestelmän käyttöönottomalliin

Hyödynnä RAI-järjestelmän käyttöönottomallia suunnitellessasi käyttöönottoa ja myös käytön vakiinnuttua. Malli on suunnattu ikäihmisten palvelujen organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle, ja sitä voidaan soveltaa myös vammaispalveluissa. Malli on kehitetty eri organisaatioissa toteutuneita RAI-välineistön käyttöönottoja hyödyntäen, ja siinä kuvataan kattavasti viisi vaihetta:

 1. Organisoituminen
 2. Orientoituminen
 3. RAI-osaamisen varmistaminen
 4. Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö
 5. RAI-vertailutiedon käyttö.

THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli palvelunjärjestäjälle tai palveluntuottajalle Innokylässä

2. Solmi RAI-välineistön käyttöön oikeuttava sopimus

Sote-organisaatioiden RAI-alilisenssisopimus

 • solmitaan THL:n kanssa ja on maksuton
 • antaa käyttöoikeuden RAI-välineisiin
 • velvoittaa toimittamaan arviointitiedot THL:ään
 • oikeuttaa saamaan arviointitietojen pohjalta koostettuja vertailutietoja
 • velvoittaa nimeämään organisaatiossa 1–3 RAI-yhdyshenkilöä
 • velvoittaa toimittamaan organisaation toimintayksiköiden tunnisteita ja organisaatiorakennetta koskevat tiedot ajantasaisesti THL:ään.

Jos organisaatiosi kuuluu konserniin, yhteenliittymään tai järjestöön, alilisenssisopimus kannattaa tehdä kattamaan koko laajempi organisaatio.

Hae sote-organisaation alilisenssisopimuksen materiaalit ownCloudista

3. Harkitse liittymistä yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen

THL:n yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämisen kumppanina saat käyttöösi kaikki THL:n tuottamat RAI-vertailutietokannat tiedolla johtamiseen ja palvelujen kehittämiseen. Olet osa RAI-vertailukehittämisen verkostoa, jossa kehitetään ja jaetaan hyviä toimintakäytäntöjä. Toiminta tukee erityisesti johtajia ja kehittäjiä RAI-tiedon käytössä.

Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen sisältää muun muassa:

 • RAI-vertailukehittämisen verkoston, joka mahdollistaa toiminnan ja palvelujen yhteiskehittämisen sekä vertaisilta oppimisen.
 • RAI-vertailutiedot ja RAI-vertailutietokannat tiedolla johtamiseen, päätöksentekoon ja vertailukehittämiseen.
 • RAI-asiantuntijaryhmät ja yhteisprojektit, joissa kehitetään ratkaisuja ja toimivia käytäntöjä organisaatioissa havaittuihin haasteisiin.
 • THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennus, jossa syvennetään RAI-vertailutiedon käyttöä ja verkostoidutaan muiden RAI-erityisasiantuntijoiden kanssa.
 • Yhteisrahoitteisen RAI-vertailukehittämisen johtoryhmä, joka  ohjaa ja seuraa yhteisrahoitteista RAI-toimintaa ja tarjoaa näköalapaikan RAI-vertailukehittämiseen.

Yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen osallistumisen vuosittainen rahoitusosuus määräytyy organisaation koon mukaan.

Hae yhteisrahoitteisen toiminnan sopimusmateriaalit ownCloudista

Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen

4. Hanki RAI-ohjelmisto ohjelmistotoimittajalta

RAI-arviointi kirjataan ohjelmistoon, jonka hankinnasta ja kilpailutuksesta palvelunjärjestäjä tai -tuottaja huolehtii itse. Ohjelmistotoimittajat määrittelevät ja perivät omat maksunsa ohjelmistojensa käytöstä. Ohjelmiston hankintaan on varattu tukea valtionosuuksissa.

RAI-järjestelmää tukevia ohjelmistoja tarjoavat tällä hetkellä Vitec Raisoft Oy, Apotti Oy ja Invian Oy.

5. Huolehdi RAI-osaamisesta koulutuksella

RAI-arvioinnin tekeminen ja RAI-tiedon käyttö asiakastyössä sekä palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä edellyttävät kattavaa osaamista. RAI-välineistöä käyttävän organisaation vastuulla on huolehtia henkilöstönsä RAI-osaamisesta. THL tarjoaa koulutusta RAI-osaamisen vahvistamiseksi monipuolisesti:

 • THL:n RAI-verkkokoulussa opiskelet RAI-välineistön käytön ja RAI-arvioinnin periaatteita, RAI-arviointitiedon käyttöä yksilötyössä sekä RAI-vertailutiedon hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Verkkokoulu on avoin ja maksuton kaikille.
 • THL:n RAI-kouluttajakoulutuksessa pätevöidyt kouluttamaan organisaatiossasi henkilöstöä RAI-arviointiin ja RAI-arviointitiedon käyttöön. THL järjestää RAI-välineistöä käyttöön ottaville organisaatioille maksutonta kouluttajakoulutusta vuosina 2021–2023. Koulutukseen osallistumiseen (sijais- ja matkakulut) on varattu tukea valtionosuuksissa.
 • THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennuksessa syvennät RAI-vertailutiedon käytön osaamistasi palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sekä verkostoidut RAI-käyttäjien kanssa. Valmennus on tarkoitettu yhteisrahoitteiseen RAI-toimintaan osallistuville.

RAI-verkkokoulu, RAI-kouluttajakoulutus ja RAI-erityisasiantuntijavalmennus

RAI-arvioinnin kirjaamisen ja ohjelmiston käytön koulutusta tarjoavat ohjelmistotoimittajat Invian Oy ja RAIsoft Oy sekä yksityiset yritykset. Näiden koulutuspalvelujen tuottajat perivät omat maksunsa koulutuksistaan.

6. Katso, miten kustannukset jakautuvat

RAI-välineistön käytön, koulutuksen ja kehittämistyön kustannusten jakautuminen
RAI-välineistö, koulutus ja kehittämistyö Kustannuksista vastaa
Alilisenssisopimus THL:n kanssa Maksuton
THL:n tarjoama käyttöönoton ohjeistus Maksuton
Ohjelmiston hankinta ja ylläpito ohjelmistotoimittajalta Palveluntuottaja tai -järjestäjä (kompensaatio valtionosuuksissa)
RAI-arviointien tekeminen (työaika) Palveluntuottaja
THL:n RAI-verkkokoulu Maksuton
Organisaation sisäinen RAI-koulutus ja -perehdytys Palveluntuottaja tai -järjestäjä
THL:n RAI-kouluttajakoulutus Maksuton
THL:n RAI-kouluttajakoulutus koulutusorganisaation järjestämänä Palveluntuottaja tai -järjestäjä
Sote-ammattilaisen peruskoulutukseen sisältyvä RAI-osaaminen Normaali ammatillisen koulutuksen maksullisuus
Keskeisen RAI-vertailutiedon tuotanto ja kehittämistyö THL
Yhteisrahoitteinen RAI-vertailukehittäminen (erillinen sopimus THL:n kanssa) Palveluntuottaja tai -järjestäjä
Oman toiminnan kehittäminen Palveluntuottaja tai -järjestäjä
RAI-tiedon käyttöönotto ja implementaatio Palveluntuottaja tai -järjestäjä
Tutkimus ja innovaatio Erillinen rahoitus

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)