Tasa-arvoinfograafit työelämän segregaatiosta

Tältä sivulta löydät kuvitettua tietoa tasa-arvon tilasta työelämässä ja koulutuksessa Suomessa. Sivun infograafien tarkoituksena on vahvistaa tietopohjaa tasa-arvotilanteen seuraamiseksi ja nostaa näkyväksi tasa-arvo-ongelmia, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen työelämässä.

Infograafit sisältävät risteäviä tarkasteluja sukupuolen (naiset/miehet) sekä syntyperän (suomalais- ja ulkomaalaistaustaiset), koulutustason ja taustamaan mukaan. Sukupuolitieto perustuu väestörekisteristä saatavaan tietoon. 

Infograafit ovat vapaasti käytettävissä. Lataa ne omaan käyttöösi ja hyödynnä esimerkiksi osana esityksiäsi, some-postauksia, raportteja ja muita julkaisuja.

Tutustu myös muihin infograafeihin:

Mies- ja naisenemmistöisillä aloilla (STEM ja EHW) työskentelevien osuus työllisistä sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

 Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 45 kt )

Ulkomaalaistaustaisista naisista 10 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista miehistä 35 prosenttia työskentelee luonnontieteen, matematiikan ja teknologian aloilla (STEM). Suomalaistaustaisista naisista kahdeksan prosenttia ja suomalaistaustaisista miehistä 40 prosenttia työskentelee STEM-aloilla.

Ulkomaalaistaustaisista naisista 26 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista miehistä seitsemän prosenttia työskentelee koulutus-, sosiaali- ja terveysaloilla (EHW). Suomalaistaustaisista naisista 33 prosenttia ja suomalaistaustaisista miehistä kuusi prosenttia työskentelee EHW-aloilla.

Mies- ja naisenemmistöisillä aloilla (STEM ja EHW) työskentelevät sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 41 kt)

Luonnontieteen, matematiikan ja teknologian aloilla (STEM) työskentelevistä ulkomaalaistaustaisista naisten osuus 18 prosenttia ja miesten osuus 82 prosenttia. STEM-aloilla työskentelevistä suomalaistaustaisista 17 prosenttia on naisia ja 83 prosenttia miehiä.

Koulutus-, sosiaali- ja terveysaloilla (EHW) työskentelevistä ulkomaalaistaustaisista naisten osuus on 74 prosenttia ja miesten 26 prosenttia. EHW-aloilla työskentelevistä suomalaistaustaisista 84 prosenttia on naisia ja 16 prosenttia miehiä.

Tasa-ammateissa työskentelevien osuus sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 37 kt)

Tasa-ammateilla tarkoitetaan ammatteja, joissa naisten ja miesten osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia.

Suomalaistaustaisista naisista 9,4 prosenttia ja miehistä 9,8 prosenttia työskentelee tasa-ammateissa. Ulkomaalaistaustaisista naisista 10,1 prosenttia ja miehistä 9,7 prosenttia työskentelee tasa-ammateissa. Korkeasti koulutetut naiset ja miehet työskentelevät tasa-ammateissa useammin kuin matalasti koulutetut naiset ja miehet.

Johtajina, asiantuntijatehtävissä ja työntekijöinä toimivien osuus palkansaajista sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 36 kt)

Ulkomaalaistaustaiset miehet ja naiset työskentelevät suomalaistaustaisia miehiä ja naisia harvemmin johtotehtävissä, erityisasiantuntijoina ja asiantuntijoina. Työntekijöinä ulkomaalaistaustaiset miehet ja naiset toimivat suomalaistaustaisia miehiä ja naisia useammin. 

Johtajina, asiantuntijatehtävissä ja työntekijöinä toimivat sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstiin.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 30kt)

Johtajina työskentelevistä suomalaistaustaisista naisia on vain 35 prosenttia ja miehiä 65 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisista johtajista naisia on ainoastaan 27 prosenttia ja miehiä 73 prosenttia.

Lähteet

Valinnat tasa-arvoinfograafeiksi perustuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoilta saatuihin näkemyksiin tasa-arvon tilasta ja keskeisistä tasa-arvo-ongelmista sekä vuosina 2019–2022 toteutetun Moninaisesti parempi -hankkeen (ESR) tavoitteisiin.

Infograafit on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Moninaisesti parempi -hanketta (2019–2022).
Moninaisesti parempi -hankkeen sivut

Tilastokeskuksen tilastotiedot (erillistilaus)