Tasa-arvoinfograafit koulutuksesta

Tältä sivulta löydät kuvitettua tietoa tasa-arvon tilasta työelämässä ja koulutuksessa Suomessa. Sivun infograafien tarkoituksena on vahvistaa tietopohjaa tasa-arvotilanteen seuraamiseksi ja nostaa näkyväksi tasa-arvo-ongelmia, jotka estävät sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen työelämässä.

Infograafit sisältävät risteäviä tarkasteluja sukupuolen (naiset/miehet) sekä syntyperän (suomalais- ja ulkomaalaistaustaiset), koulutustason ja taustamaan mukaan. Sukupuolitieto perustuu väestörekisteristä saatavaan tietoon. 

Infograafit ovat vapaasti käytettävissä. Lataa ne omaan käyttöösi ja hyödynnä esimerkiksi osana esityksiäsi, some-postauksia, raportteja ja muita julkaisuja.

Tutustu myös muihin infograafeihin:

Mies- ja naisenemmistöisten alojen (STEM ja EHW) opiskelijoiden osuus päätoimisista opiskelijoista sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa 

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png  35 kt)

Ulkomaalaistaustaisista naisista 14 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista miehistä 47 prosenttia opiskelee luonnontieteen, matematiikan ja teknologian alojen ammatteja (STEM). Suomalaistaustaisista naisista 11 prosenttia ja suomalaistaustaisista miehistä 44 prosenttia opiskelee STEM-alojen ammatteja. Ulkomaalaistaustaisista naisista 25 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisista miehistä kuusi prosenttia opiskelee koulutus-, sosiaali- ja terveysalojen ammatteja (EHW). Suomalaistaustaisista naisista 22 prosenttia ja suomalaistaustaisista miehistä viisi prosenttia opiskelee EHW-alojen ammatteja. 

Mies- ja naisenemmistöisten alojen (STEM ja EHW) opiskelijat sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 40 kt)

Luonnontieteen, matematiikan ja teknologian aloja (STEM) opiskelevista ulkomaalaistaustaisista naisia on 25 prosenttia ja suomalaistaustaisista naisia on 20 prosenttia. Koulutus-, sosiaali- ja terveysaloja (EHW) opiskelevista ulkomaalaistaustaisista miehiä on vain 19 prosenttia ja suomalaistaustaisista miehiä on ainoastaan 18 prosenttia.

Korkeasti koulutettujen osuus sukupuolen mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 54 kt)

Ulkomaalaistaustaiset naiset ovat kaikista korkeimmin koulutettuja (51 %) verrattuna koko väestön naisiin (47 %) ja miehiin (33 %) sekä ulkomaalaistaustaisiin miehiin (47 %).

Ylikoulutettujen osuus korkeakoulutetuista työllisistä sukupuolen mukaan Suomessa

Infograafi, jonka sisältö on avattu sivun tekstissä.

Klikkaa kuva suuremmaksi (png 74 kt)

Useampi kuin joka kolmas korkeasti koulutettu ulkomaalaistaustainen nainen on ylikoulutettu nykyisiin työtehtäviinsä nähden verrattuna joka viidenteen suomalaissyntyisistä naisista.

Lähteet 

Valinnat tasa-arvoinfograafeiksi perustuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoilta saatuihin näkemyksiin tasa-arvon tilasta ja keskeisistä tasa-arvo-ongelmista sekä vuosina 2019–2022 toteutetun Moninaisesti parempi -hankkeen (ESR) tavoitteisiin.

Infograafit on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa  Moninaisesti parempi -hanketta vuosina 2019-2022.
Moninaisesti parempi -hankkeen sivut

Moni osaa! Työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla

Tilastokeskuksen tilastotiedot (erillistilaus)

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (UTH)