Koordinaattori

Pakka-koordinaattorin tehtävänä on luoda, kehittää ja ylläpitää alueellisia verkostoja, joissa päihdehaittoja ehkäistään. Koordinaattori voi myös mennä mukaan olemassa oleviin päihdetyön verkostoihin ja työryhmiin ja viedä sinne Pakan ideaa. Koordinaattorin työssä on tärkeää tuntea paikallinen yhteisö ja eri toimijat. 

Koordinaattorin työlle on oltava kunnan johdon ja vastuuorganisaation tuki. Työ tarvitsee myös riittävät resurssit. Koordinaattori voi olla resursseista riippuen kokopäiväinen tai osa-aikainen. Esimerkiksi kunnan tai alueen ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtäviin istuu hyvin myös Pakka-koordinaattorin rooli. 

Koordinaattorin tehtävät

 1. Koordinaattori kokoaa toimijaverkoston ja luo yhteiset tavoitteet
  Koordinaattori kutsuu toimintaan mukaan paikalliset avaintoimijat, kokoaa Pakka-työryhmät ja kutsuu kokoukset koolle. Toiminnan tavoitteista sovitaan yhteisesti.
  Pakka-toiminnan aloittaminen
 2. Koordinaattori rakentaa yhteistyötä
  Koordinaattori rakentaa dialogia eri toimijoiden välille. Koordinaattorin tehtävä on rakentaa puitteet, jossa elinkeinon ja viranomaisten yhteistyö on mahdollista. Työssä voi hyödyntää esimerkiksi työryhmiä, yhteistyöfoorumeja ja keskustelutilaisuuksia.
  Paikalliset Pakka-työryhmät
 3. Koordinaattori käynnistää toimenpiteitä
  Koordinaattori käynnistää yhdessä sovittuja Pakka-toimia, kuten koulutuksia, tapahtumia ja kampanjoita. Työryhmissä suunnitellaan toimintaa, joka vastaa paikallisiin ongelmiin. 
 4. Koordinaattori tiedottaa toiminnasta 
  Koordinaattori tiedottaa Pakka-toiminnasta verkostoille ja medialle. Koordinaattori on myös päihdehaittojen asiantuntija ja jakaa verkostoille ja päättäjille tietoa uusimmasta tutkimuksesta. 
 5. Koordinaattori seuraa toimintaa ja raportoi tuloksista
  Koordinaattori seuraa Pakka-toimintojen vaikuttavuutta ja työssä onnistumisia. Seurannassa auttavat erilaiset mittarit ja Pakka-menetelmät, kuten ostokokeet, elinkeinon omavalvontakampanjat ja päihdetilannekyselyt. Tuloksista raportoidaan ohjausryhmälle ja tiedotetaan vuosittain päättäjille.
  Toiminnan arviointi
  Päihdetilannekyselyt  

Kohderyhmät koordinaattorin työssä

Koordinaattorin tehtävänä on saada mukaan paikkakunnan elinkeino, viranomaiset, kansalaiset, media ja päättäjät. Avaintoimijoita lähestytään kertomalla selkeästi Pakka-toiminnan tavoitteista ja korostamalla, mitä hyötyä Pakasta on juuri kyseiselle toimijalle. 

Keinoja paikallispoliittiseen vaikuttamiseen: 

 • Tiedota alueen päihdetilanteesta ja toimiviksi todetuista keinoista esim. uutiskirjeillä ja tiedotteilla
 • Kutsu itsesi valtuustoon kertomaan Pakka-mallista 
 • Jaa päättäjille tutkimustietoa toimintamallin hyödyistä ja taloudellisista vaikutuksista
 • Kutsu paikallisia päättäjiä työryhmien jäseneksi 
 • Laadi kannanottoja, vetoomuksia ja Pakka-toimintaa tukevia aloitteita

Vinkkejä toiminnasta tiedottamiseen:

 • Suunnittele viestintää etukäteen. Huomioi some ja intra kanavina.
 • Viesti ja tiedota yhteistyössä muiden avaintoimijoiden kanssa 
 • Markkinoi toimintaa medialle ja ole yhteydessä toimittajiin: paikallislehdet ja -radio sekä alueuutiset 
 • Tee lehdistötiedotteet tärkeistä tapahtumista ja Pakka-toimien tuloksista 
 • Laadi mielipidekirjoituksia paikallislehtiin ja anna haastatteluja
 • Kokoa materiaalipaketti verkkoon toimittajien ja yhteistyökumppanien saataville (vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, kampanjamateriaaleja ja tilastoja)

Ideoita nuorten mukaan saamiseen: 

 • Tee yhteistyötä oppilaitosten, nuorisotalojen, järjestöjen ja harrastusseurojen kanssa
 • Järjestä nuorille suunnattuja avoimia tilaisuuksia
 • Ota nuoret mukaan materiaalien suunnitteluun ja tapahtumien järjestämiseen
 • Nuoret voivat osallistua ostokokeisiin koeostajina ja ravintoloiden asiakasarviointeihin asiakkaina
 • Tarjoa Pakka-toimintaa tukevia opinnäyte- ja projektitöiden aiheita oppilaitoksille
 • Nuoret voivat olla mukana Pakka-tutkimuksissa tutkimuskohteena tai koehenkilönä

Keinoja vanhempien osallistamiseen: 

 • Kerää vanhempien kokemuksia esimerkiksi kyselyillä
 • Motivoi vanhempia ilmoittamaan viranomaisille havaitusta alaikäisille myynnistä
 • Puhu päihdetilanteesta, ikärajavalvonnasta ja välittämisestä vanhempainilloissa ja harrastusseuroissa
 • Ota vanhemmat mukaan järjestämään tapahtumia ja tilaisuuksia