Paikalliset Pakka-työryhmät

Pakka-paikkakunnilla toimivia työryhmiä ovat niin sanotut tarjonta- ja kysyntätyöryhmät. Työryhmissä eri alojen toimijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä Pakka-toimia. Työryhmät täydentävät toisiaan, ja ne sopivat keskenään työnjaosta. 

Pakka-toiminta lähtee usein liikkeelle tarjontatyöryhmän perustamisesta paikkakunnalle. Kysyntätyöryhmän tehtäviä voi hoitaa esimerkiksi alueella valmiiksi toimiva päihdetyöryhmä tai vastaava.

Ryhmien työtä ohjaa jokin alueen olemassa oleva monialainen työryhmä. Kysyntä- ja tarjontatyöryhmät raportoivat toiminnastaan tälle ohjausryhmälle.
Pakka-toiminnan aloittaminen

Tarjontatyöryhmä kehittää alkoholin tarjonnan vastuullisuutta 

Tarjontatyöryhmä on koottu alueen elinkeino- ja viranomaistoimijoista. Työryhmä sopii yhdessä toimintatavoista, joilla myynnin vastuullisuudesta huolehditaan paikkakunnalla. Keinoja voivat olla esimerkiksi erilaiset valvontainterventiot ja koulutukset yritysten henkilökunnalle. Työryhmän jäsenillä tulisi olla yhteinen näkemys tavoitteista, jotta toiminta juurtuu alueelle.

Tarjontatyöryhmä tarvitsee työskentelynsä pohjaksi tietoa anniskelun ja myynnin tilanteesta. Alueen päihdetilanteesta antavat tietoa esimerkiksi Kouluterveyskyselyn tulokset, yritysten omavalvonta ja viranomaisvalvonta, päihdetilannekyselyt ja ostokokeet. 
Pakka-menetelmät 

Tarjontatyöryhmän esimerkkikokoonpano:

 • ravintolan henkilöstön ja yrittäjien edustajat sekä järjestyksenvalvonnan edustaja
 • vähittäiskaupasta eri ketjujen henkilöstön ja yrittäjien edustajat ja myymälöiden vartiointiliikkeen edustaja
 • Alkon edustaja
 • matkailu- ja ravitsemusalan oppilaitoksen edustaja
 • kioskien ja huoltoasemien edustaja(t)
 • edunvalvontajärjestöjen edustaja(t)
 • Pakka-koordinaattori 
 • poliisi (päällystön edustaja)
 • alkoholitarkastaja ja kunnan terveystarkastaja
 • taksiyhdistyksen edustaja
 • pelastuslaitoksen edustaja

Kysyntätyöryhmä viestii kansalaisille 

Kysyntätyöryhmässä kehitetään erilaisia vaikuttamis- ja tiedotustoimenpiteitä, joilla ehkäistään alaikäisten päihteiden saatavuutta ja humalajuomista. Kansalaisviestintä tähtää keskustelun lisäämiseen alueen päihdetilanteesta ja -haitoista. Toimia suunnataan nuorten lisäksi myös muille ikäryhmille. Tavoitteena on kannustaa kuntalaisia mukaan Pakka-toimintaan. 

Kysyntätyöryhmän työ on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista: kyse ei siis ole kertaluontoisista kampanjoista tai tempauksista. Kysyntätyöryhmä tukee tarjontatyöryhmää viestinnässä. 

Kysyntätyöryhmän esimerkkikokoonpano:

 • Pakka-koordinaattori tai kunnan ehkäisevän päihdetyön edustaja
 • oppilaitosten edustus (perusaste ja toinen aste, ammattikorkeakoulut, yliopistot)
 • opetus- ja nuorisotoimen edustajat
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilas- ja opiskelijahuollon edustaja
 • työterveyshuollon edustaja
 • lastensuojelun ja sosiaalityön edustaja(t)
 • vanhustyön edustaja
 • poliisi
 • vanhempainyhdistyksen ja nuorten edustaja(t)
 • järjestöjen edustaja(t)
 • sisarhankkeiden vetäjät (esim. Ankkuri-malli)
 • seurakuntien edustaja(t)