Lainsäädäntö

Alkoholin, tupakan ja rahapelin aiheuttamia haittoja sekä niiden ehkäisyä säännellään usealla lailla. Kansallinen laki ja kansainväliset sopimukset antavat paikalliselle toiminnalle suuntaviivat.

Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. 

Pakka-toimintaa ohjaava keskeisin lainsäädäntö (Finlex)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeet (Valvira)