Toimivat käytännöt ja työkalut

Pakka-toiminnassa otetaan käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla ehkäistään alkoholin, nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuutta ja kehitetään vastuullista myyntiä. Toimintamallia varten kehitettyjä käytäntöjä ja työkaluja ovat:

Pakka-malli mukautuu erilaisille alueille

Pakka-mallia voidaan soveltaa erilaisille alueille ja toiminnasta tulee aina paikallisten toteuttajien näköistä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun kaikkia toimintamallin osa-alueita ja keinoja toteutetaan samanaikaisesti. Paikkakunnilla kannattaakin ideoida erilaisia, paikalliseen tilanteeseen sopivia toimintatapoja.

Kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön toteutustavat, tarpeet ja resurssit ovat kuitenkin erilaisia. Jos kaikkien käytäntöjen toteuttaminen ei ole mahdollista yhtä aikaa, tulisi toiminnassa keskittyä alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen.