THL:s tjänster för alkohol- och drogtester

THL producerar alkohol-, narkotika- och läkemedelsanalyser som avgiftsbelagda tjänster för missbrukarvården, hälso- och sjukvården, företagshälsovården, polismyndigheterna och de rättsliga myndigheterna. Analyser görs inte för privatpersoner.

Undersökningar inom missbrukarvården och hälso- och sjukvården

Narkotikatester i arbetslivet   

Narkotikatester under studietiden

Rättstoxikologiska undersökningar vid utredning av dödsorsaken

Läs mer om narkotikatester på sidorna Alkohol, tobak och beroenden

Kontaktuppgifter

Mer information får du vid behov genom att kontakta THL:s enhet för rättskemi:
Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för rättskemi
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Gatuadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
Telefon 029 524 8700
Fax 029 524 8713

Alkohol- och droganalyser

Finas-logo

THL gör alkohol-, narkotika- och läkemedelsanalyser för missbrukarvården, hälso- och sjukvårdssektorn, företagshälsovården, polismyndigheterna och de judiciella myndigheterna.

THL:s ackrediterade kompetensområde (på finska)