Luottamushenkilöt kunnissa

Luottamushenkilöt päättävät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet

Tällä kaudella (2021–2025) kuntien sote-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja julkishallinnon rakenteita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kuntien lakisääteinen tehtävä. 

Kuntalaisten hyvinvointiin kannattaa panostaa, koska vaikuttamismahdollisuuksia lähellä kuntalaisten arkea ja elinympäristöjä on paljon. Hyvinvoivat ja terveet kuntalaiset ovat myös toimintakykyisiä. 

Hyvinvointikertomus strategisena työvälineenä

Kunnassa tehtävät poliittiset päätökset muotoillaan kuntastrategiaan konkreettisiksi tavoitteiksi. Kuntajohto ja kaikki toimialat toteuttavat yhdessä kuntastrategiaa. Kuntapäättäjät seuraavat ja valvovat strategian toteutumista. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tässä käytännön tiedolla johtamisen työväline.

Luottamushenkilöt myös hyväksyvät hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman ja monta muuta kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa ohjelmaa. Esimerkiksi paikallinen turvallisuussuunnittelu kannattaa kytkeä osaksi hyvinvointikertomustyötä, jos sitä ei erikseen tehdä.

Luottamushenkilöt työn mahdollistajina

Luottamushenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että strategisista painopisteistä pidetään kiinni erityisesti silloin, kun kohdennetaan resursseja. Tehtävänä on lisäksi huolehtia, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.  Myös päätösten vaikutusten arviointi ennakkoon on tärkeää.

Valmistelu- ja esittelyvastuussa olevien viranhaltijoiden vastuulla on tuottaa riittävästi tietoa päätösten tueksi. Näin luottamushenkilöillä on aito mahdollisuus ymmärtää päätöstensä vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Esimerkiksi SOSTE (Suomen sosiaali ja terveys ry) on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan esimerkiksi järjestötoiminnan mahdollisuuksia.

Tekstipohjan valtuustoaloitteelle löydät täältä, myös ruotsiksi (Soste)

TEAviisari näyttää suunnan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Luottamushenkilön on hyvä tietää, mitkä ovat kunnan toimintaedellytykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. TEAviisari on työkalu, joka kuvaa kuntien terveyden edistämisaktiivisuutta. Tarkastelemalla TEAviisarissa kuntajohdon ja eri toimialojen tietoja esimerkiksi TOP 10 -näkymässä, löydät kuntasi keskeiset kehittämistarpeet ja vahvuudet. Voit myös vertailla kuntasi tilannetta muihin kuntiin ja koko maahan.

TEAviisari tukee toiminnan arviointia ja kehittämistä. Se tarjoaa valmiiksi analysoitua tietoa esimerkiksi hyvinvointikertomuksen laadintaan. Tiedot kerätään kunnista kahden vuoden välein ja raportoidaan pisteytettynä avoimessa verkkopalvelussa.

Tutustu kuntasi tilanteeseen TEAviisarin sivustolla

Hyvinvointijohtaminen on yhteistyötä

THL:n verkkosivuilla on paljon ajankohtaista tutkimustietoa hyvinvoinnista ja terveydestä. Kuntien hyvinvointijohtamisesta on koottu omat sivut, joilta löydät lisätietoa hyvinvointikertomuksista, tietojen hyödyntämisestä, vaikuttavista toimista, osallisuudesta, turvallisuudesta sekä kansallisesta tuesta ja verkostoista. 
Lue lisää kunnan hyvinvointijohtamisesta

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen osana päätöksentekoa

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Väestöryhmien välistä eriarvoisuutta tulee vähentää myös hankkeissa ja ohjelmissa.
Lue lisää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta (Hyvinvointi- ja terveyserot -sivusto) 
Katso oman hyvinvointialueesi eriarvoisuusinfograafi (Hyvinvointi- ja terveyserot -sivusto)

Päätösten vaikutuksia kannattaa arvioida ennakkoon mahdollisimman monipuolisesti

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.
Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista

Luottamushenkilöiden näkemykset kunnissa käytettävien ennakkoarviointien käytettävyydestä, vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä -tutkimus (Julkari)

Lisätietoa

Tanja Tasala
kehittämispäällikkö, Terve Kunta -verkosto
puh. 029 524 8121
[email protected]
 

Hyte-treffit

Kuntaliitto ja THL järjestävät kuntien avainhenkilöille avoimia verkkotapaamisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista.
Lue lisää HYTE-treffeistä (Kuntaliitto)