Meningokokki B-rokote

Meningokokki B-rokote antaa suojaa ryhmän B meningokokkibakteerin aiheuttamia vakavia infektioita kuten aivokalvotulehdusta ja verenmyrkytystä vastaan.
Mikä on meningokokki?

Sivun sisältö

Kenelle meningokokki B -rokote annetaan?

Meningokokki B -rokotteen saavat maksutta kansallisen rokotusohjelman osana henkilöt, joilla on sairautensa tai lääkityksensä vuoksi suurentunut riski saada vakava meningokokki-infektio. THL:n määrittämiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on

  • komplementtipuutos (C3, C5-C9, properdiini, faktori D, faktori H)
  • komplementin aktivaatiota estävä ekulitsumabi (Soliris) tai ravulitsumabi (Ultomiris) lääkitys.
  • pernan puutos
  • pernan vajaatoiminta, kattaen myös sirppisoluanemiaa sairastavat 
  • kroonista käänteishyljintää kantasolusiirron jälkeen.

Ekulitsumabi- ja ravulitsumabi-lääkeaineiden käyttöön liittyvät infektioriskit on kuvattu tarkemmin lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa.

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Rokotusohjelmassa käytetään ryhmän B meningokokkitaudilta suojaavaa Bexsero-rokotetta.

  • rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia
  • vaikuttavana aineena on meningokokki B -bakteerin pintaproteiineja
  • tehosteaineena on alumiiniyhdiste
  • apuaineena on sokeria, suoloja, aminohappoja ja puhdistettua vettä. 

Lisätietoa Bexsero-rokotteesta (Lääkeinfo.fi)

Jos tilaat Bexsero-rokotetta, huomioi tämä:

Kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja Bexsero-rokotteita ei saa varastoida rokotuksia toteuttavissa toimintayksikössä.

Bexsero-rokotetta saa tilata vain, kun kohderyhmään kuuluva on tiedossa ja hänen rokottamistaan ollaan suunnittelemassa. Näin varmistetaan rokotteiden riittävyys ja vähennetään turhaa hävikkiä. Rokotusaika kannattaa varata siten, että rokote ehditään toimittaa toimipisteeseen.

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset opastavat rokotteiden tilaamiseen liittyvissä asioissa. 

Annostus ja aikataulu

Rokoteannoksen tilavuus on 0,5 ml.

Bexsero-rokote voidaan antaa 2 kuukauden iästä alkaen. Rokotteen tehosta yli 50-vuotiailla ei ole tietoa. Rokote voidaan kuitenkin antaa myös yli 50-vuotiaille.

Perussarjan annosten ja siihen kuuluvien tehosteannosten määrä ja aikataulu vaihtelevat rokotettavan iän mukaan. Rokote annetaan alle 6 kuukauden ikäisille imeväisille kahden tai kolmen annoksen perussarjana. Kuusi kuukautta täyttäneille perussarjaan kuuluu kaksi annosta.

Suomessa on apteekkimyynnissä myös meningokokki B -rokote Trumenba. Bexsero- ja Trumenba-rokotteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia, koska niiden vaikuttavat aineet ovat erilaisia. Siksi perusrokotussarja ja siihen kuuluva tehosteannos tulisi antaa samalla rokotevalmisteella. 

Jos rokotukset on ehditty aloittaa Trumenba-rokotteella, voidaan kuitenkin harkita rokotusten jatkamista myös Bexserolla. Tällöin tarvitaan vielä kahden annoksen perussarja Bexserolla, jotta saadaan mahdollisimman hyvä suoja.
 

Taulukko. Bexsero-rokotteen annostusaikataulu
Ikä ensimmäisen rokoteannoksen antohetkellä Perusrokotussarja Perussarjan rokotusten väli Rokotussarjaan kuuluva tehosteannos
2–5 kk 3 annosta ≥ 1 kk 1 annos 12–15 kk iässä, vähintään 6 kk perussarjan viimeisestä rokotuksesta
3–5 kk 2 annosta ≥ 2 kk 1 annos 12–15 kk iässä, vähintään 6 kk perussarjan viimeisestä rokotuksesta
6–11 kk 2 annosta ≥ 2 kk 1 annos toisen elinvuoden aikana, vähintään 2 kk perussarjan viimeisestä rokotuksesta
12–23 kk 2 annosta ≥ 2 kk 1 annos 12–23 kk perussarjan viimeisestä rokotuksesta
≥ 2 v 2 annosta ≥ 1 kk Tehosteannoksen tarvetta ja ajoitusta ei ole vielä määritetty

​​​​Huomioi että

Pernan poistoon ja ekulitsumabi- tai ravulitsumabihoidon aloittamiseen liittyvät meningokokkirokotukset pyritään antamaan hyvissä ajoin, mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen toimenpidettä tai lääkityksen aloittamista.
Pernanpoistopotilaiden rokottaminen

Meningokokkirokote B-rokotussarja aloitetaan aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua kantasolusiirrosta niille potilaille, joilla esiintyy kroonista käänteishyljintää.
Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen

Tehosteannokset

Bexsero-rokotteen perussarjan ja siihen kuuluvan tehosteannoksen jälkeen annettavan tehosteannoksen tarvetta ja ajoitusta ei ole vielä määritetty. Päivitämme rokotussuosituksia sitä mukaa kun tutkimustietoa kertyy lisää. 

Rokotusohjeet

Rokote pistetään lihakseen (IM).

Samanaikainen ja perättäinen rokottaminen eri rokotteilla (Rokottamisen muistisäännöt) 

Jos Bexseron kanssa samaan aikaan annetaan useampi kuin yksi rokote, ne on annettava eri kohtiin, mielellään eri raajaan jos mahdollista. Tämä helpottaa haittavaikutusten arviointia.

Kuumeen ja muiden haittavaikutusten esiintyvyys on suurempi, kun rokote annetaan yhdessä muiden rokotteiden kanssa. 

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on todennetusti saanut vakavan allergisen reaktion, anafylaksian, edellisen Bexsero -rokoteannoksen tai vastaavia aineosia sisältävän muun rokotteen jälkeen. 

Bexsero-rokotteen valmistaja huomauttaa, että ruiskun kärjen korkki saattaa sisältää luonnonkumilateksia, mikä voi aiheuttaa allergisen reaktion lateksille herkistyneille. Bexsero-rokotteessa voi olla pieniä määriä valmistusprosessin alkuvaiheessa käytettyä kanamysiiniä.

Alle 2-vuotiailla lapsilla voi ilmetä Bexserolla rokottamisen jälkeen lämmönnousua. Kuumelääkkeen (parasetamoli) antaminen rokotuksen yhteydessä tai pian sen jälkeen voi vähentää kuumereaktioiden ilmaantumista ja voimakkuutta. Muiden kuumelääkkeiden kuin parasetamolin vaikutusta Bexseron aikaansaamaan rokotevasteeseen ei ole tutkittu.

Siirrä rokotusta, jos rokotettavalla on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Mitä hyötyjä meningokokki B -rokotteella on?

Bexsero-rokote antaa suojaa ryhmän B meningokokkien aiheuttamia vakavia infektioita vastaan. Rokotuksilla voidaan suojata lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja torjua taudin leviämistä epidemiatilanteessa. Kun estetään tauti, torjutaan myös sen aiheuttamia vakavia jälkiseuraamuksia.

Tutkimustiedon perusteella Bexsero-rokotteen koostumus vastaa melko hyvin väestössä kiertäviä bakteerikantoja. Koska pintaproteiinien rakenne vaihtelee, ei rokotteiden kuitenkaan odoteta antavan suojaa kaikkia ryhmän B meningokokkeja vastaan.

Muiden rokotteiden tavoin Bexsero-rokote ei välttämättä saa aikaan hyvää rokotesuojaa kaikille rokotetuille. Rokotevaste voi jäädä heikoksi henkilöillä, joilla on immuunijärjestelmää heikentävä sairaus tai lääkitys.

Mitä haittoja meningokokki B -rokotteella voi olla?

Pistoskohdan ohimenevät paikallisreaktiot, kuten kipu, kuumotus, turvotus, punoitus ja/tai ihottuma, ovat melko tavallisia. Lisäksi voi ilmetä ohimeneviä yleisoireita kuten ärtyneisyyttä, uneliaisuutta, päänsärkyä ja kuumetta.

Paikallis- ja yleisoireet eivät yleensä estä jatkorokotuksia. Oireita voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä (parasetamoli).

Haittavaikutukset rokotuksista