Meningokokkirokotteet

Meningokokkibakteeri aiheuttaa vakavia infektioita, kuten aivokalvotulehdusta ja verenmyrkytystä. Näiden torjuntaan on Suomessa käytettävissä kaksi konjugaattirokotetta ja kaksi proteiinirokotetta.

Rokotteet eroavat toisistaan sekä koostumukseltaan että kattamiensa seroryhmien suhteen:

  • Konjugaattirokotteessa meningokokkibakteerista eristetyt pintasokerit on liitetty eli konjugoitu proteiineihin. Ne antavat suojaa meningokokin seroryhmiä A, C, W ja Y vastaan.
  • Proteiinirokotteiden ainesosina toimivat meningokokin pintaproteiinit. Ne antavat suojaa seroryhmän B aiheuttamia infektioita vastaan.

Näille sivuille on koottu tietoa meningokokkirokotteista ja niiden käytöstä riskiryhmittäin. Sivustolla käsitellään tarkemmin vain kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia lääketieteellisille riskiryhmille tarjottavia meningokokki ACWY (Nimenrix ja Menveo) ja meningokokki B (Bexsero) -rokotteita. 

Meningokokkirokotukset Suomessa

Meningokokin aiheuttamat vakavat infektiot ovat Suomessa harvinaisia, minkä vuoksi rokotteet eivät kuulu lasten kansalliseen rokotusohjelmaan, toisin kuin joissakin muissa EU/ETA-maissa. Rokotteita tarjotaan sen sijaan kohdennetusti eri syistä kohonneessa riskissä oleville henkilöille.

Lääketieteellisten riskiryhmien rokotukset

Meningokokki ACWY ja meningokokki B -rokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta THL:n määrittämiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. 

Lähikontaktien rokotukset

Meningokokkitautiin sairastuneen lähikontakteilla on kohonnut riski sairastua vakavaan meningokokki-infektioon jopa kuukauden ajan indeksitapauksen sairastumisesta. Tämän vuoksi heille tarjotaan meningokokkirokotetta antibioottiestolääkityksen lisäksi. Lähikontaktit saavat rokotteet maksutta. Lähikontaktien estolääkityksestä ja rokotteista tarkemmin toimenpideohjeessa.
Toimenpideohje estolääkityksestä ja rokotuksista meningokokkitapauksissa

Varusmiesten rokotukset

Varusmiespalvelusta suorittavilla on muuta väestöä suurempi riski sairastua meningokokin aiheuttamaan vakavaan infektioon.  Tämän vuoksi meningokokki ACWY -rokotetta tarjotaan puolustusvoimissa varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuville maksutta. Vuoden 2022 alusta alkaen puolustusvoimissa on käytössä meningokokki ACWY -rokotteet Menveo ja Nimenrix.
Puolustusvoimissa annettavat rokotukset

Matkailijoiden rokotukset

Tavallinen turistimatkailija ei yleensä tarvitse meningokokkirokotuksia. Rokotteita voidaan kuitenkin suositella yksilöllisen riskinarvion perusteella joillekin matkailijoille. Matkailijan rokotteet maksaa rokotettava itse tai hänen työnantajansa. Tarkempia tietoja Matkailijan terveysoppaassa.

Rokotteen historia rokotusohjelmassa

Meningokokkirokotteet tulivat kansalliseen rokotusohjelmaan THL:n määrittämiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 1.8.2020. Puolustusvoimissa rokotetta on tarjottu palvelukseen astuville vuodesta 1974 lähtien.
Milloin eri rokotukset ovat alkaneet Suomessa?