Meningokokki ACWY -rokote

Meningokokki ACWY-rokote antaa suojaa ryhmän A, C, W ja Y meningokokkibakteerien aiheuttamia vakavia infektioita kuten aivokalvotulehdusta ja verenmyrkytystä vastaan.
Mikä on meningokokki?

Sivun sisältö

Kenelle meningokokki ACWY -rokote annetaan?

Meningokokki ACWY -rokotteen saavat maksutta kansallisen rokotusohjelman osana henkilöt, joilla on suurentunut riski saada vakava meningokokki-infektio sairautensa tai lääkityksensä vuoksi. THL:n määrittämiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on

 • komplementtipuutos (C3, C5-C9, properdiini, faktori D, faktori H)
 • komplementin aktivaatiota estävä ekulitsumabi (Soliris) tai ravulitsumabi (Ultomiris) lääkitys
 • pernan puutos
 • pernan vajaatoiminta, kattaen myös sirppisoluanemiaa sairastavat
 • kroonista käänteishyljintää kantasolusiirron jälkeen.

Ekulitsumabi- ja ravulitsumabi-lääkeaineiden käyttöön liittyvät infektioriskit on kuvattu tarkemmin valmisteyhteenvedoissa.

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Rokotusohjelmassa käytetään ryhmien A, C, W ja Y taudeilta suojaavaa Nimenrix- ja Menveo-rokotteita.

 • rokotteet eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia
 • vaikuttavana aineena on neljän erilaisen meningokokkibakteerin (A, C, W ja Y) pintasokereita, jotka on liitetty eli konjugoitu kantajaproteiiniin
 • kantajaproteiinina Nimenrixissä on tetanustoksoidi ja Menveossa difteriabakteerista peräisin oleva proteiini
 • apuaineena on suoloja, sokeria ja puhdistettua vettä
 • rokotteet eivät sisällä säilytysaineita.

Lisätietoa Nimenrix-rokotteesta (Lääkeinfo.fi)

Lisätietoa Menveo-rokotteesta (Lääkeinfo.fi)

Jos tilaat rokotteita, huomioi tämä:

Kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja meningokokkirokotteita saa tilata vain, kun kohderyhmään kuuluva on tiedossa ja hänen rokottamistaan ollaan suunnittelemassa.  Näin varmistetaan rokotteiden riittävyys ja vähennetään turhaa hävikkiä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ylläpitävät pientä varastoa riskiryhmiin kuuluvien rokotuksia varten.

Nimenrix-rokotetta voi tilata vain 6 viikon – alle 2 vuoden ikäisten lasten rokotuksiin. Tilaa 2 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien henkilöiden rokotuksiin Menveo-rokotetta.

Annostus ja aikataulu

Yhden käyttökuntoon saatetun rokoteannoksen tilavuus on 0,5 ml.

Nimenrix-rokote voidaan antaa 6 viikon iästä alkaen. Menveo-rokote voidaan antaa 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Nimenrix 6 viikon – 5 kuukauden ikäisille imeväisille:

 • Rokotussarjaan kuuluu yhteensä kaksi annosta, joista toinen annetaan 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.
 • Lisäksi annetaan yksi tehosteannos 12 kuukauden iässä, aikaisintaan 2 kuukautta toisen Nimenrix-annoksen jälkeen.

Nimenrix 6 kuukauden – alle 2 vuoden ikäisille lapsille:

Rokotussarjaan kuuluu yhteensä kaksi annosta. Toinen annos annetaan aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. 
Nimenrixin annostus riskiryhmiin kuuluville poikkeaa terveiden henkilöiden suosituksesta.

Menveo 2 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille, nuorille ja aikuisille:

 • Perusrokotus koostuu yhdestä rokoteannoksesta.
 • Jos yli 2-vuotiaalle on aiemmin ehditty antaa yksi annos Nimenrix-rokotetta, täydennetään rokotussarjan loppuun antamalla yksi annos Menveo-rokotetta.
 • Menveon tehosta 56-65-vuotiailla on vain vähän tietoa ja yli 65-vuotiaista ei ole tutkittua tietoa. Rokote voidaan kuitenkin antaa myös yli 55-vuotiaille.

Huomioi, että

Pernan poistoon ja ekulitsumabi- tai ravulitsumabihoidon aloittamiseen liittyvät meningokokkirokotukset pyritään antamaan hyvissä ajoin, mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen toimenpidettä tai lääkityksen aloittamista.

Katso aiemmin meningokokkirokotteen saaneiden pernanpoistopotilaiden rokotussuositukset:
Pernanpoistopotilaiden rokottaminen

Meningokokkirokotussarja aloitetaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua kantasolusiirrosta niille potilaille, joilla esiintyy kroonista käänteishyljintää. 
Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen

Tehosteannokset

Tehosteannoksia suositellaan viiden vuoden välein

 • komplementinpuutospotilaille
 • pernanpoistopotilaille
 • sirppisoluanemiapotilaille.  

Meningokokki ACWY -rokotteiden antama suoja seroryhmän A tautia vastaan saattaa olla lyhytkestoinen. Tämän vuoksi tehosterokoteannosta voidaan harkita jo aikaisemmin, jos riski altistua ryhmän A meningokokille on erityisen suuri ja edellisestä annoksesta on kulunut yli kolme vuotta. 

Nimenrix voidaan antaa tehosteannoksena 12-23 kuukauden ikäiselle, joka on aiemmin saanut perusrokotuksen joko samalla tai muulla meningokokkikonjugaatti- tai meningokokkiproteiinirokotteella.

Menveo voidaan antaa tehosteannoksena 2 vuotta täyttäneelle, joka on aiemmin saanut perusrokotuksen joko samalla tai muulla meningokokkikonjugaatti- tai meningokokkiproteiinirokotteella.

Päivitämme rokotussuosituksia sitä mukaa kun tutkimustietoa kertyy lisää.

Rokotusohjeet

Rokote pistetään lihakseen (IM).

Samanaikainen ja perättäinen rokottaminen eri rokotteilla (Rokottamisen muistisäännöt) 

Jos samaan aikaan annetaan useampi kuin yksi rokote, ne on annettava eri kohtiin, mielellään eri raajaan jos mahdollista. Tämä helpottaa haittavaikutusten arviointia.

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on todennetusti saanut vakavan allergisen reaktion, anafylaksian, edellisen meningokokki ACWY -rokoteannoksen tai vastaavia aineosia sisältävän muun rokotteen jälkeen.

Siirrä rokotusta, jos rokotettavalla on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Mitä hyötyjä meningokokki ACWY -rokotteella on?

Meningokokki ACWY -rokote antaa hyvän suojan ryhmien A, C, W ja Y bakteerien aiheuttamia vakavia infektioita vastaan. Rokotuksilla voidaan suojata lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja torjua meningokokkitaudin leviämistä epidemiatilanteissa. Kun estetään tauti, torjutaan myös sen aiheuttamia vakavia jälkiseurauksia.

Rokote ei suojaa kapselittomien meningokokkien tai muiden kuin ryhmiin A, C, W tai Y kuuluvien meningokokkien aiheuttamilta infektioilta. Se ei suojaa myöskään muista syistä johtuvalta verenmyrkytykseltä tai aivokalvontulehdukselta.

Muiden rokotteiden tavoin meningokokki ACWY -rokote ei välttämättä saa aikaan hyvää rokotesuojaa kaikille rokotetuille. Rokotevaste voi jäädä heikoksi henkilöillä, joilla on immuunijärjestelmää heikentävä sairaus tai lääkitys.

Mitä haittoja meningokokki ACWY -rokotteella voi olla? 

Pistoskohdan ohimenevät paikallisreaktiot, kuten kipu, kuumotus, turvotus, punoitus ja/tai ihottuma, ovat melko tavallisia. Lisäksi voi ilmetä ohimeneviä yleisoireita, ärtyneisyyttä, uneliaisuutta ja kuumetta.

Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia. Oireita voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä.

Haittavaikutukset rokotuksista