Yleisvaarallisten tartuntatautien maahantuonti

Yleisvaarallisia tartuntatauteja aiheuttavia mikrobeja maahantuovan tahon on tehtävä maahantuonti-ilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle käyttäen tällä sivulla olevaa ilmoituslomaketta.

Ilmoitusvelvollisuutta säätelee tartuntatautilaki (tartuntatautilaki 1227/2016, 87 §).

1. Tarkista, tarvitseeko maahantuonnista ilmoittaa 

Luettelo yleisvaarallisista tartuntataudeista löytyy Valtioneuvoston asetuksesta tartuntataudeista.
Yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit (Finlex)

Ilmoitusvelvollisuus ei koske potilas- tai laadunvarmistusnäytteitä, jotka tuodaan maahan 18 §:ssä tarkoitettuun laboratorioon potilaan hoitoon tai laadunvarmistukseen liittyviä laboratoriotutkimuksia varten.

2. Täytä ja lähetä ilmoitus

Ilmoituslomake (pdf 125 kt)

Lähetä lomake osoitteeseen:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveysturvallisuusosasto/ Larissa Laine
PL 30, 00271 Helsinki

tai

maahantuonti(at)thl.fi  (Palautusosoite on muuttunut)

3. Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja THL:n asiantuntijalta.

Larissa Laine 
Tutkija 
P. 029 524 8173
maahantuonti(at)thl.fi