Import av allmänfarliga smittsamma sjukdomar

Den instans som importerar mikrober som orsakar allmänfarliga smittsamma sjukdomar måste göra en importanmälan till Institutet för hälsa och välfärd genom att använda anmälningsblanketten på den här sidan.

Anmälningsskyldigheten regleras av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016 87 §).

1. Kontrollera om importen behöver anmälas 

En förteckning över allmänfarliga smittsamma sjukdomar finns i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.
Allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar (Finlex)

Anmälningsskyldigheten gäller inte patient- eller kvalitetssäkringsprover som importeras till ett sådant laboratorium som avses i 18 § för behandling av en patient eller för laboratorieundersökningar som gäller kvalitetssäkring.

2. Fyll i och skicka formuläret

Blankett för anmälan (pdf 94 kb, på finska)

Skicka formuläret till adressen:

Institutet för hälsa och välfärd
Avdelningen för hälsosäkerhet/ Susanna Sissonen
PB 30, 00271 Helsingfors

eller

bioturva(at)thl.fi 

3. Närmare upplysningar

Fråga vid behov THL:s specialist om mer information.

Susanna Sissonen 
Specialist 
tfn 029 524 8852
bioturva(at)thl.fi