Influenssan esiintyvyys Suomessa

Influenssakausi 2022–2023

Influenssakausi 2022–2023 käynnistyi tavanomaista aikaisemmin jo marraskuussa. Kauden aikana todettiin sekä influenssa A- että B-virusten aiheuttamia infektioita. 

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viikkojen 40/2022–20/2023 välisenä aikana 13 580 influenssa A -löydöstä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä kautena (viikot 40/2021–20/2022: n=5 573). 

Vastavana ajanjaksona laboratoriovarmennettuja influenssa B -löydöksiä ilmoitettiin edellistä kautta merkittävästi enemmän, 2 033 tapausta (2021–2022; n=82 ). Influenssa A- ja B -virusten esiintyvyydessä on kausittaisia eroja.

Influenssa A -infektioita ilmoitettiin vähäisessä määrin jo lokakuussa 2022. Influenssa A -löydösten määrät lähtivät voimakkaasti lisääntymään marraskuun puolivälin (viikko 46/2022) jälkeen. Influenssa A -huippu ajoittui vuoden vaihteeseen, viikoille 50/2022–2/2023. Huippuviikkojen aikana influenssa A -infektioita raportoitiin noin 1 000–2 400/viikko. Influenssa B -infektioita todettiin runsaammin (79–158 tapausta/viikko) helmikuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana. Influenssatartuntojen määrät vähenivät vasta kesäkuun lopulla. Influenssainfektioita todettiin kaiken ikäisillä ja kaikkialla Suomessa.

Heinäkuusta syyskuun loppuun Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yksittäisiä influenssalöydöksiä. Viikoittaiset löydösmäärät vaihtelivat: 2–10 influenssa A -löydöstä/viikko ja 0–2 B-löydöstä/viikko.

Influenssakausi 2023–2024 

Marraskuun puolivälin jälkeen influenssatartuntamäärät lähtivät jälleen lisääntymään, mikä viittasi kauden 2023–2024 epidemian käynnistymiseen. Kauden 2023–2024 epidemia käynnistyi kauden 2022–2023 tavoin poikkeuksellisen varhain. Influenssa A -epidemian huippuviikot ajoittuivat vuoden 2023 ja 2024 vaihteeseen, viikoille 50/2023–2/2024. Tällöin influenssa A -tartuntoja raportoitiin  779–1 312 löydöstä/viikko. Helmikuun puolivälistä lähtien influenssa B -tapauksia on ilmoitettu viikoittain tasaisesti koko kauden ajan (44–80 tapausta/viikko). Influenssainfektioita todettiin kaiken ikäisillä ja kaikkialta Suomesta.

COVID-19 pandemian vuoksi kausien 2019–2020,2020–2021 ja 2021–2022 seurantaraportteja ei ole julkaistu ja kauden 2022–2023 raportin julkaisu on viivästynyt.

Tuoreimmat tiedot influenssatilanteesta löytyvät ajantasaisesta influenssakatsauksesta.
Ajantasainen influenssakatsaus  

Lisätietoa

Influenssa