Influenssarokotusten kattavuus

THL seuraa influenssarokotusten kattavuutta ja raportoi ajantasaisesti rokotusten edistymisestä valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. 

Rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien vuoksi todelliset rokotuskattavuudet voivat olla rokotusrekisterin lukuja korkeampia. 

Kartta kertoo influenssarokotusten kattavuudesta

Rokotuskattavuustietoja voi katsoa interaktiivisen karttaesityksen avulla. Karttaesityksessä voi tarkastella alle 3-vuotiaiden ja 3–6-vuotiaiden lasten sekä 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotuskattavuutta ja alueellisia eroja kattavuudessa. 

Kartassa esitetään useiden eri influenssakausien kattavuustietoja. Kattavuuksia voi tarkastella myös esimerkiksi hyvinvointialue- ja kuntatasolla. Eri alueiden kattavuuksia voi verrata myös koko maan tasoon. 

Karttaesitys influenssarokotuskattavuuksista

Muuta lisätietoa