Viruslöydökset hengitysteiden eritenäytteissä

Viruslöydökset influenssakaudella 2020–2021

THL:n Asiantuntijamikrobiologiayksikön viruslöydökset anturipisteiden hengitystie-eritenäytteistä esitetään kuvina ja taulukoina.

Viimeisimmät saapuneet näytteet ovat viikolla 26/2021 otettuja näytteitä ja nämä tiedot saattavat tarkentua myöhemmin.

Positiivisten löydösten prosenttiosuuksia esittävissä kuvaajissa voi olla eri viikkojen välillä suuria muutoksia, jos kyseisten viikkojen näytemäärät ovat olleet pieniä. Samasta näytteestä saattaa tulla useampia löydöksiä, jolloin löydösten määrä voi ylittää näytteiden määrän.

Viikoittaiset influenssaviruslöydösten lukumäärät viruksen tyypin ja alatyypin mukaan, ja osuudet (%) kaikista tutkituista näytteistä

Anturipisteiden influenssalöydökset kaudella 2020-2021

 

Influenssaviruslöydösten lukumäärät sairaanhoitopiireittäin (kumulatiivinen, viikot 31/2020-30/2021)

Anturipisteiden influenssaviruslöydökset sairaanhoitopiireittäin kaudella 2020-2021

 

RSV-löydösten lukumäärät viikoittain ja ikäryhmittäin, ja osuudet (%) kaikista tutkituista näytteistä

Anturipisteiden RSV-löydökset kaudella 2020-2021

 

Asiantuntijamikrobiologiayksikön Virologian laboratorion löydösten lukumäärät viikoittain
Anturipisteiden hengitystieviruslöydökset kaudella 2020-2021
 

Aiheesta lisää

Yhteystiedot

Niina Ikonen
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8413