Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittämisverkosto

Kohderyhmä

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan johtajat, ylilääkärit, lähiesihenkilöt, asiantuntijat, vastaavat terveydenhoitajat ja palveluvastaavat.

Tavoite

Neuvolatoiminnan kehittämisverkoston tavoitteena on edistää lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia Suomessa. Verkoston toiminnalla tuetaan neuvolapalvelujen sisältöjen yhtenäistämistä ja kehittämistä hyvinvointialueilla. Verkosto toimii tiedonvälittäjänä hyvinvointialueiden, sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n välillä.

Koko

Verkostossa on 80 jäsentä 21 hyvinvointialueelta.

Ilmoittautuminen

Yhteyshenkilölle sähköpostilla.

Yhteyshenkilö THL:ssä

Sanna Nieminen ([email protected]).

Tapaamispaikka ja -tiheys

Tapaamiset Teamsin kautta neljä kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään yksi kaikille neuvolatoimijoille tarkoitettu webinaari, jossa käsitellään neuvolatoiminnan kannalta ajankohtaisia aiheita.

Tulevat verkostotapaamiset:

  • to 23.5.2024 klo 13–16
  • to 29.8.2024 klo 13–16
  • to 10.10.2024 klo 13–16
  • to 28.11.2024 klo 10–15, kaikille neuvolatoimijoille suunnattu webinaari 

Toimintatavat ja sisällöt

Kehittämisverkosto toimii omalla Teams-kanavalla. Verkostossa käsitellään neuvolatoiminnan sisäisiä aihealueita, kuten lainsäädäntöä, kansallisia suosituksia, tiedonkeruita, terveystarkastuksia, NEUKO-tietokannan sisältöä, yhteisiä materiaaleja ja lomakkeita.

Verkostossa pohditaan ja toteutetaan yhteisiä kansallisia koulutus- ja tutkimustarpeita sekä jaetaan näihin liittyviä tietoja. Verkostossa tarkastellaan myös hyvinvointialueiden neuvolatoiminnassa esiin tulleita ilmiöitä ja hyviä käytäntöjä.

Verkosto suunnittelee ja toteuttaa vuosittaisen yhteisen ja kaikille avoimen webinaarin.

Lisätietoja

NEUKO-tietokanta