Toimenpidekoodien tekninen käyttöönotto

Teknisesti toimenpidekoodien kirjaamisen käyttöönotto on mahdollista nopeallakin aikataululla, sillä siihen tarvittava infrastruktuuri on jo olemassa. Toimenpideluokitus on avoimesti saatavilla kansallisessa Kanta-koodistopalvelussa, josta se voidaan ladata potilastietojärjestelmään. Kun potilastietojärjestelmään kirjatut toimenpidetiedot toimitetaan lisäksi vielä THL:n hoitoilmoitusjärjestelmään (Hilmo), niistä muodostuu osa terveydenhuollon kansallista rekisteritietovarantoa.

Useimmissa potilastietojärjestelmissä on valmiudet toimenpiteiden kirjaamiseen – kysymys on usein lähinnä siitä, onko uusin voimassa oleva toimenpideluokitus päivitetty potilastietojärjestelmään ja siellä käytettävissä. Lisäksi tärkeää on vuoropuhelu palveluyksiköiden, organisaation tietohallinnon ja tietojärjestelmätoimittajan välillä. Jos potilastietojärjestelmässä on jo käytössä ajantasainen I-ryhmän koodisto, palveluntuottajan on tärkeää huolehtia, että se päivitetään vuosittain.

Tietojärjestelmätoimittajat voivat ladata ajantasaiset koodistot lisätietoineen potilastietojärjestelmäänsä koodistopalvelusta. Asiasta täytyy tarvittaessa sopia tietojärjestelmätoimittajan kanssa. Näin palveluntuottajat voivat hyödyntää koodistoa päivittäisessä kirjaamisessa, ja samalla tieto kertyy jatkuvasti sekä potilastietojärjestelmään että THL:n hoitoilmoitusjärjestelmään.

Järjestelmien ylläpito ja tietojen toimittaminen hoitoilmoitusjärjestelmään on tärkeää, jotta tiedot kertyvät kansallisiin rekistereihin yhdenmukaisesti. Näin niitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toisiokäytössä, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin apuna tai tieteellisessä tutkimuksessa.

Lue lisää sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (Sote-tiedon hyödyntäminen)

Perusvalikon hyödyntäminen

Toimenpideluokituksen I-ryhmään sisältyy niin sanottu perusvalikko, joka on kokonaista koodilistaa pienempi joukko yleiskäyttöisiä koodeja. Perusvalikon avulla koodien käyttöönoton aloittaminen on mahdollista pienemmällä joukolla toimenpidekoodeja. Perusvalikon koodeja käyttämällä voidaan kuvata mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan minimisisältö. 

Teknisesti perusvalikko on rakennettu koodistopalvelimelle siten, että koodiston PTH -kenttään on lisätty True -merkintä (T). Tätä merkintää voidaan hyödyntää tietojärjestelmätoteutuksessa esimerkiksi siten, että T-merkityt koodit tuodaan järjestelmässä näkyville pikavalikoihin tai muuten helposti saataville.