Asiakaspalautekyselyt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa yhteistyössä hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien kanssa perusterveydenhuollon asiakaspalautekyselyjä. Kyselyiden tavoitteena on saada palautetietoa palveluja käyttäviltä asiakkailta yhtenäisellä tavalla ja samoissa palveluissa samaan aikaan toteutettuna eri puolella maata. Nämä kyselyt täydentävät alueilla toteutettavia asiakaspalautetiedonkeruita ja mahdollistavat tulosten yhdenmukaisen vertailun niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös tutkimuksessa ja palvelujen seurannassa kansallisella tasolla.

Kyselyt tehdään terveysasemilla lääkärien, hoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden/sosiaaliohjaajien vastaanotoilla, hammashoitoloissa sekä äitiys- ja lastenneuvoloissa. Asiakkaat saavat ohjeet kyselyyn vastaamisesta käyntinsä ohessa.

Hyvinvointialueille suunnatut kyselyohjeet ja materiaalit tuotetaan kyselykohtaisille sivuille noin kaksi kuukautta ennen kyselyjen alkua. 

Nämä sivut koskevat asiakaspalautetta, jota THL kerää kansallisesti.

Jos haluat jättää palautetta terveydenhuollon palveluista, ota yhteys hoitavaan tahoon.

Kyselyjen toteutus käytännössä

THL toteuttaa kyselyt yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Kyselyihin osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta, mutta esimerkiksi työaikaa kyselyjen toteuttamiseen yksiköissä tulee varata.

THL ohjeistaa kyselyn käytännön toteuttamiseen ja tuottaa asiakkaille annettavan materiaalin. Kyselyitä ylläpidetään sähköisessä vastaamisympäristössä ja tulokset julkaistaan verkossa THL:n tietokantaraportteina.

Mitä asiakkailta kysytään?

THL on luonut niin sanotun mittariperheen, johon kuuluu useampi eri kysely. Kyselyissä osa kysymyksistä on täysin samoja, joten tuloksia voi verrata eri palvelujen välillä.

Asiakkailta kysytään esimerkiksi

  • hoidon oikea-aikaisuutta
  • yksityisyyden kunnioittamista
  • kokemusta hoidon hyödyllisyydestä.

Kyselyissä on lisäksi tarkentavia, kuhunkin palveluun sopivia kysymyksiä. Esimerkiksi suun terveydenhuollon kyselyssä kysytään kivun hoidosta ja hoidontarpeen arvioinnin onnistumisesta, ja neuvoloiden kyselyssä terveydenhoitajan ja lapsen vuorovaikutuksen onnistumisesta ja neuvolahenkilökunnan tavoitettavuudesta.

Mittarit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mittarit ovat palveluntuottajien vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä milloin tahansa. 

Lisätietoja 

Salla Sainio
kehittämispäällikkö
[email protected]