Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakaspalautekyselyt

THL kerää neuvoloiden asiakkailta palautetta muutaman vuoden välein. Palaute kerätään asiakaspalautekyselyillä, jotka THL toteuttaa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Vuoden 2024 kysely

Vuoden 2024 kysely toteutetaan 16.9.–4.10.2024. THL on pyytänyt hyvinvointialueita nimeämään kyselylle yhteyshenkilön ja varayhteyshenkilön, jotka koordinoivat kyselyn toteutusta omalla hyvinvointialueellaan.

Kyselyohjeet ja materiaalit neuvoloille 2024

Hyvinvointialueille suunnatut kyselyn materiaalit, kuten kyselyohjeet ja kyselylomakkeet, julkaistaan tällä sivulla elokuussa 2024.

Neuvoloiden asiakaspalautetulokset 2021

Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin kuin edellisessä kyselyssä 2018, mikä tarkoittaa sitä, että haasteelliset korona-ajat eivät ole laskeneet palvelun laatua.

Tulokset olivat myös erittäin hyviä joka puolella Suomea, eli laadun tasaisuus asuinpaikasta riippumatta toteutuu hyvin. Asiakkaiden taustatiedot (koulutus, ikä, sukupuoli) eivät näytä juurikaan vaikuttavan tyytyväisyyteen.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelun vahvuuksina on asiakkaiden palautteiden perusteella luottamuksellisuus, henkilökunnan ystävällisyys ja aito kiinnostus perheen tilanteeseen sekä perheen kanssa tehtävä onnistunut yhteistyö.

Myös ajan riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla sai hyvän arvion, mikä on selkeä vahvuus: asiat ehditään hoitaa hyvin ja asiakas tuntee saavansa riittävästi aikaa. Lisää aikaa toivottiin lääkärin vastaanottoihin. 

Kehitettäviäkin asioita edelleen on. Sähköisiä palveluja tulisi kehittää hyödyllisemmiksi, henkilökunnan tavoitettavuutta parantaa ja muihin palveluihin (esimerkiksi terapiapalvelut) ohjausta tehostaa. Myös henkilökunnan suuri vaihtuvuus haittaa hyvän luottamussuhteen syntymistä ja aiheuttaa sen, että perhe joutuu kertomaan asiansa toistuvasti eri ammattilaisille.

Neuvoloiden tulokset esityksinä

Neuvoloiden tulokset tilastoina

Neuvolakyselyn tulokset on koottu tilastotiivisteiksi. 
Katso tiivisteiden yleinen käyttöohje

Muualla palvelussa