Hammashoitoloiden asiakaspalautekyselyt

THL kerää hammashoitoloiden asiakkailta palautetta muutaman vuoden välein. Palaute kerätään asiakaspalautekyselyillä, jotka THL toteuttaa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Vuoden 2024 kysely

Vuoden 2024 kysely toteutetaan 11.–29.11.2024. THL on pyytänyt hyvinvointialueita nimeämään kyselylle yhteyshenkilön ja varayhteyshenkilön, jotka koordinoivat kyselyn toteutusta omalla hyvinvointialueellaan.

Kyselyohjeet ja materiaalit hammashoitoloille 2024

Hyvinvointialueille suunnatut kyselyn materiaalit, kuten kyselyohjeet ja kyselylomakkeet, julkaistaan tällä sivulla noin kaksi kuukautta ennen kyselyn alkua.

Hammashoitoloiden asiakaspalautetulokset 2021

Hammashoitoloiden asiakaspalautetulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin edellisessä kyselyssä 2018, mikä on ilahduttavaa: haasteelliset ajat koronan jyllätessä eivät ole laskeneet palvelun laatua.

Tulokset olivat pääosin erittäin hyviä joka puolella Suomea, eli myös laadun tasaisuus toteutuu hienosti. 

Palveluun oltiin yhtä tyytyväisiä kaikkien ammattilaisten vastaanotoilla riippumatta siitä, arvioitiinko käyntiä hammaslääkäri-hammashoitaja-työparilla, suuhygienistillä vai hammashoitajalla. Myöskään hoidon kiireellisyys (kiireellinen hoito tai ensiapu verrattuna kiireettömään hoitoon) ei vaikuttanut tyytyväisyyteen. 

Kuten vuoden 2018 kyselyn tuloksissakin, eniten puutteita koettiin tiedonsaannissa hinnoista ja arviosta siitä, mitä asiakkaan hoitokokonaisuus tulee maksamaan. Tähän asiaan tulisi ammattilaisten kiinnittää huomiota palveluja kehitettäessä.  

Hammashoitoloiden tulokset 

Tulokset esityksenä 

Hammashoitoloiden tulokset tilastoina 

Hammashoitolakyselyn tulokset on koottu tilastotiivisteiksi.
Katso tiivisteiden yleinen käyttöohje

Lähde

THL, kansalliset asiakaspalautekyselyt