Terveysasemien asiakaspalautekyselyt

THL kerää terveysasemien lääkärien, hoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden vastaanottojen asiakkailta palautetta noin kahden vuoden välein. Palaute kerätään asiakaspalautekyselyillä, jotka THL toteuttaa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Tuloksia voi tarkastella hyvinvointialueittain ja terveysasemittain.

Vuoden 2024 kysely

Vuoden 2024 kysely toteutetaan 6.–26.5.2024. THL on pyytänyt hyvinvointialueita nimeämään kyselylle yhteyshenkilön ja varayhteyshenkilön, jotka koordinoivat kyselyn toteutusta omalla hyvinvointialueellaan.

Kyselyohjeet ja materiaalit terveysasemille 2024 

Henkilökunnan ohje:

Asiakkaan ohjeet:

Julisteet ja infonäyttömateriaalit:

Kyselylomakkeet:

Vuoden 2022 kysely

Vuoden 2022 kysely tehtiin toukokuussa. Tuloksia on verrattu 2020 toteutettuun kyselyyn.

Tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin on melko tasaista eri maakuntien välillä.  Huolestuttavaa on kuitenkin, että verrattuna vuoden 2020 tuloksiin useissa maakunnissa asiakaspalaute on heikentynyt, ja vain Etelä-Pohjanmaalla se on selvästi parantunut. Tuloksista käy ilmi, että yhteyden saaminen omaan terveyskeskukseen eli pääsy terveyspalveluihin on asiakkaiden mukaan aiempaa vaikeampaa. Lisäksi hoito toteutuu samalla tutulla lääkärillä tai hoitajalla harvemmin kuin ennen. 

Vaikka asiakaspalautteen heikkeneminen kertoo uusien hyvinvointialueiden edessä olevista haasteista, asiakkaat ovat edelleen monelta osin tyytyväisiä terveyskeskusten palveluihin. Avoimessa palautteessa asiakkaat antavat paljon kiitosta lääkäreille ja hoitajille, ja kokevat palvelun vastaanotoilla ammattitaitoiseksi, yksilölliseksi ja hyödylliseksi.

Syksyn 2022 kyselyn tulokset tiivistelminä

Terveysasemakyselyn tulokset on koottu tilastotiivisteiksi. 
Katso tiivisteiden yleinen käyttöohje

Syksyn 2022 kyselyn tuloksia esityksinä

Lähde

THL, kansalliset asiakaspalautekyselyt