Kertakirjaamisen hyödyt

Terveydenhuollossa asiakas- ja potilastiedot kirjataan hoitoprosesseissa yhtenäisesti Kanta-palveluihin. Myös sosiaalihuollossa kertyvät asiakastiedot kirjataan jatkossa yhtenäisesti Kanta-palveluihin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa näitä jo kertaalleen kirjattuja tietoja voidaan hyödyntää myös toisiokäytössä, kuten tilasto- ja rekisteritoiminnassa tai tietojohtamisessa.

Edellytyksenä asiakas- ja potilastietojen sekä rekisterien yhdenmukaiset tietorakenteet 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjatiedot ja potilaskertomusten tietorakenteet eivät ole täysin yhteneväisiä  tilastoissa ja rekistereissä käytettävien tietorakenteiden kanssa. Tietorakenteita kuitenkin yhtenäistetään. Asiakastietomäärityksiä sekä potilaskertomustietojen rakenteisuutta muokataan, jotta tietojen hyödyntäminen toisiokäytössä olisi mahdollista.

Terveydenhuollossa erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon rekisterin (Avohilmo) tietorakenteiden yhtenäistäminen on aloitettu. 

Sosiaalihuollon kaikkia nykyisiä tilastotiedonkeruita on harmonisoitu sosiaalihuollon asiakastietomalliin. Harmonisointityö jatkuu.

Harmonisointityötä ja sen hyötyä kuvataan tarkemmin Asiakas- ja potilastietojen harmonisointi toisiokäyttöön -sivulla.

Muualla palvelussa

Tilastot ja data
Sosiaali- ja terveysalan tilastoja, aineistoja ja avointa dataa päätöksentekoon, tutkimukseen ja kehittämistyöhön.

Sote-tietopohja
Uudistuvan palvelujärjestelmän tietojohtamisen tueksi. 

Rokotusrekisteri
Avohilmo on rokotusrekisterin peruskivi