Sisäilmakysely oppilaille

Oppilaita koululuokassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveysyksikkö toteuttaa ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa oppilaille suunnattua sisäilmakyselyä, jonka avulla voidaan selvittää oppilaiden kokemaa koulun sisäympäristön laatua ja heidän kokemaansa oireilua.

Kyselyä voidaan käyttää yhtenä työvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin lähes aina myös muita selvityksiä, kuten rakennusteknisiä tutkimuksia. Kysely on hyvä tehdä samanaikaisesti kaikissa tietyn alueen tai kunnan kouluissa. Kyselyn tilaamista onkin hyvä pohtia moniammatillisesti kunnan eri toimijoiden kanssa esimerkiksi sisäilmaryhmässä.

Kyselyn toteutus ja tulosten raportointi  

Kysely tilataan sähköisellä tilauslomakkeella:

Huomio! 

Järjestelmäpäivityksen vuoksi emme tällä hetkellä ota vastaan tilauksia oppilaiden sisäilmakyselyistä.

Sisäilmakysely oppilaille, tilauslomake

Keskeneräisen tilauksen täydentämistä voitte jatkaa täällä:
Jatka sisäilmakyselylomakkeen täyttämistä

Kyselyn tarkastelujakso on alakouluissa 2 kyselyä edeltävää viikkoa ja yläkouluissa 4 kyselyä edeltävää viikkoa, joten kyselyä ei tule toteuttaa heti loman jälkeen. Tämä on hyvä huomioida kyselyn aloituspäivämäärää ja vastausaikaa määriteltäessä. Tilauksen tekemisen ja kyselyn aloituspäivämäärän väliin on hyvä jättää aikaa vähintään kolme viikkoa tilauksen käsittelyä varten.

Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaavat osallistuvien koulujen rehtorit. Kyselyn materiaali (ohjeistus sekä tiedotteet koululle, oppilaille ja huoltajille) ja vastauslinkit lähetetään heille noin viikkoa ennen kyselyn avautumista. Kyselyn valmistuttua tulokset ovat tilaajan tarkasteltavissa kyselyportaalin kautta.

Alakouluissa kysely on suunnattu 3–6-luokkalaisille ja yläkouluissa sekä lukioissa kaikille oppilaille. Kysely tehdään sähköisesti oppitunnin aikana ja siihen vastataan nimettömänä. Kyselyyn osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Tilaaja määrittää itse missä kouluissa tai rakennuksissa kysely halutaan toteuttaa.  Kysely suositellaan tehtäväksi koulurakennuskohtaisesti, koska monet koulut toimivat useissa eri rakennuksissa, mutta kysely voidaan tehdä myös koulukohtaisesti. Suosituksena on kuitenkin, että vastaajamäärä on vähintään 50 oppilasta/tilattava yksikkö (koulu tai rakennus). Raportoinnin alaraja on 20 vastannutta oppilasta.

THL suosittelee, että kysely tehdään samalla suurempaan määrään kouluja, esimerkiksi kaikkiin tietyn kunnan tai alueen kouluihin. Hinnoittelun tavoitteena on tukea tätä toimintatapaa.

Kyselyn hinta

Kyselyn hinta määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti. Hinnat on laskettu olettaen, että tilaaja toimii huolellisesti ohjeiden mukaan ja tilaus voidaan toimittaa ilman merkittävää lisätyötä. Ylimääräisestä työstä veloitetaan tuntihinnan mukaisesti.

Sisäilmakyselyn hinnasto

Raportoitavia yksiköitä* 1–5 6–10 11–20 21–30 yli 30
Hinta (sis. ALV 24 %) 1400,00 € 1750,00 € 2250,00 € 2600,00 € 3100,00 €

*Yksi koulu tai rakennus katsotaan yhdeksi raportoitavaksi yksiköksi. Huom. ala- ja yläkoulut raportoidaan aina erikseen.

Yhteystiedot

[email protected]

Anniina Salmela
Erikoistutkija
029 524 7712

Muualla verkossa

Pekkanen, Juha ym. (2017) Oppilaiden sisäilmakysely - mahdollisuudet ja haasteet. Ympäristö ja Terveys -lehti 1/2017.