Vesimikrobiologinen analytiikka

THL:n Vesimikrobiologian laboratorio

  • Analysoi mikrobien esiintymistä vesinäytteistä palvelututkimuksena esimerkiksi kunnille ja vesilaitoksille
  • Tutkii legionellabakteerien esiintymistä erilaisissa vesiympäristöissä, kuten lämmin käyttövesi-, talousvesi-, jäähdytysvesi-, kostutusvesi-, kylpylävesi- ja jätevesijärjestelmissä
  • Antaa asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteiden ja veden laatuongelmien hoitamiseen
  • Ottaa vastaan vedestä eristettyjä mikrobikantoja, genominäytteitä ja sekvenssejä

Tällä sivustolla:

Tietoa testauslaboratoriosta

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Muualla palvelussa

Vesiepidemiat
Tietoa vesiepidemioista, epidemiatilanteiden hoidosta sekä veden laatuongelmien hoitamisesta.