Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 1/2022

Kaksi lasta nauraa ja istuu puun juurella toppapuvuissa

Kuva: Katja Tähjä

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 9.-11.2.2022

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät järjestettiin toista kertaa etäyhteydellä. Etäyhteys mahdollisti suuremman osallistujajoukon ja kolmipäiväinen tapahtuma keräsi yhteen yli 1000 osallistujaa. Päivien tekstitetyt videotallenteet & esitykset on lisätty Vammaispalvelujen käsikirjaan. Tallenteissa on myös tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle.
Vammaispalvelujen neuvottelupäivien esitykset ja tekstitetyt videotallenteet

Uutinen: Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 9.-11.2.2022 – katso tallenteet!

Blogit

THL-blogi: Avustajakoira itsenäisemmän elämän mahdollistajana

Uusimmassa Vammaisuus yhteiskunnassa -blogissa Marika Korhonen THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä kertoo avustajakoiran tehtävistä, hyödyistä ja tehtävien järjestämisen nykytilasta Suomessa. Blogi pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaan selvitykseen. Lue lisää THL-blogista. 

Avustajakoira itsenäisemmän elämän mahdollistajana (THL-blogi)

THL-blogi: Tiedon puute tekee harvinaisista sairauksista kalliita hoitaa ja lisää inhimillistä kärsimystä

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogissa ylilääkäri Satu Wedenoja ja kehittämispäällikkö Iiro Toikka THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä keskustelevat harvinaisista sairauksista. Harvinaissairauksien suurin haaste on tiedon puute.  Sen vuoksi tauteja ei osata epäillä ajoissa ja potilaat eivät pääse asiantuntevan diagnostiikan ja hoidon piiriin. 

Suomen sote-järjestelmä on ennennäkemättömän rakennemuutoksen kynnyksellä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että harvinaissairaat huomioidaan uudistuksessa. Lue lisää THL-blogista.

Tiedon puute tekee harvinaisista sairauksista kalliita hoitaa ja lisää inhimillistä kärsimystä (THL-blogi)

Tutustu myös muihin Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjan kirjoituksiin!

Kaikki Vammaisuus yhteiskunnassa -sarjan blogit

Uutiset

Uusi julkaisu: Selvitys avustajakoiran tehtävistä, hyödyistä sekä avustajakoiratoiminnan järjestämisen nykytilasta

Uusi julkaisu: Selvitys avustajakoiran tehtävistä, hyödyistä sekä avustajakoiratoiminnan järjestämisen nykytilasta on julkaistu. Vammaispalvelujen käsikirjassa on aiheesta uutinen, johon on koottuna tietoa avustajakoiran tehtävistä, hyödyistä sekä avustajakoiratoimminnan järjestämisen nykytilasta Suomessa. 

STM: Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu vammaispalvelulainsäädännön uudistamista. Ehdotus uudeksi lainsäädännöksi on lausunnolla 17.2.-4.4.2022.

Nykyinen vammaispalvelulaki kumottaisiin. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Asiakasmaksulain pykälät muutettaisiin vastaamaan uuden lain palveluita.

Samalla tehtäisiin muutoksia sosiaalihuoltolain palvelusuunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. Kehitysvammalakiin jätettäisiin voimaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat pykälät. 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Laki tulisi voimaan jo 1.1.2023, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Lakiin tulisi kuitenkin siirtymäaikoja niin, että vanhat päätökset olisivat voimassa enintään kaksi vuotta ja uudet palvelut, kuten erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko, tulisivat voimaan 1.1.2025.

Koska osa käännöksistä valmistuu lausuntoajan alettua, viimeistään 11.3. mennessä, ruotsinkielisten lausuntoaikaa jatketaan noin viikolla. 

Lausuntopyyntö ja –aineisto (lausuntopalvelu.fi)
Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle (STM)

Henkilökohtaisen budjetoinnin valtakunnallisen kokeiluhankkeen tuloksia

Henkilökohtaisen budjetoinnin valtakunnallinen kokeiluhanke päättyi loppuvuodesta 2021. Päätöstilaisuuden aineisto on katsottavissa hankesivuilla. 
THL:n Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankesivut (THL)

Hankkeen lopuksi tehtiin THL:n esitys henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallista ja siitä, mitä tulee huomioida, jos henkilökohtainen budjetointi otettaisiin käyttöön yhtenä vammaisten henkilöiden sosiaalipalveluiden järjestämistapana. Hankkeen loppuraportti ”Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: Esitys Suomen malliksi” on julkaistu.
Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia: Esitys Suomen malliksi

Tiedote: Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vahvisti tietopohjaa (STM)

HB-hankkeen muut uusimmat julkaisut

Kaikki HB-hankkeen julkaisut (THL)

Tapahtumat

Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkosto

Seuraava tapaaminen: keskiviikko 16.03.2022 klo 09:00 - 12:00

Ohjelmassa luvassa esimerkiksi lakitunti tilannekatsauksesta, keskustelua hyvinvointialueiden valmistelutilanteesta, tietoa KEPA Uusimaa -hankkeesta ja keskustelua tulevien Maakunnallistuvien ohjelmasta. 

Lisätietoa Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkoston tapahtumasta sekä tapahtuman Teams-linkki 

Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus -hankkeen tulosten julkistustilaisuus - ilmoittaudu 16.3 klo 16:00 mennessä!

Torstaina 17.03.2022 klo 9:00-12:00

Lisätietoa tapahtumasta ja tapahtumaan ilmoittautuminen (THL)

Vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden kokema väkivalta, lähisuhdeväkivalta ja kaltoinkohtelu ovat yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kokijalleen ahdistusta aiheuttavia, mutta niitä on tutkittu Suomessa vasta vähän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Invalidiliitto ja Kynnys ry. selvittivät vuonna 2021 ensimmäistä kertaa Suomessa vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa, sen yleisyyttä ja palvelujen saatavuutta.

Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus -tutkimushanke (THL)

Oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä (SORA) tehdyn tutkimuksen tulosten julkistus 15.3.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä tehdyn tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuuden. Tilaisuus toteutetaan Teams-webinaarina. Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.

Hoitotyön RAI-seminaari, teemana RAI-tiedolla oivalluksiin huhtikuussa – ilmoittaudu 5.4. mennessä!

Torstaina 7.4.2022 klo 10–15 etäyhteyksin

Miten RAI-tietoa voi hyödyntää asiakkaan kulttuurisuunnitelmassa? Kuinka toimintakyvyn arvioinnilla suunnataan kohti kuntoutumisen tavoitteita? Entä miten näkökyky vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme huhtikuussa Hoitotyön RAI-seminaarissa, jonka ilmoittautuminen on nyt auki.

RAI-seminaarit ovat avoimia sekä maksuttomia kaikille (erityisesti hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa) ja tilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Tilaisuuden aikana voit laittaa kommentteja seminaariin viestikentän kautta.

Tarkemman ohjelman ja ilmoittautumislomakkeen löydät seminaarisivulta. Välitäthän tietoa tilaisuudesta myös kollegoillesi. Tervetuloa mukaan!

RAI-seminaarit (THL)

Kuurosokeusalan pohjoismainen konferenssi 20.-22.9.2022

Ilmoittaudu esityksen vetäjäksi 20 maaliskuuta 2022 mennessä. Ilmoittautumisohjeet konferenssiin ja lisätietoa tapahtumasta löytyy Nordic Welfare Centren verkkosivuilta. 

Ilmoittautumisohjeet konferenssiin englanniksi (Lyyti)

Lisätietoa konferenssista englanniksi (Lyyti)

Muuta

Kysely vammaispalvelujen työntekijöiden korona-ajan kokemuksista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kyselytutkimuksen vammaispalvelujen työntekijöiden koronaepidemian aikaisista kokemuksista. Kokemuksia selvitetään muun muassa  vammaispalvelujen toteutumisen, työssä tapahtuneiden muutosten sekä viestinnän näkökulmista.
Sähköinen kysely on avoinna 9.3-9.4.2022 välisen ajan. Kysely on suunnattu täysi-ikäisille vammaispalveluissa työskenteleville henkilöille ja siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kysely on osa laajempaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tulevaisuutta luomassa -hanketta, jota hallinnoi Kehitysvammaliitto ry ja jonka osatoteuttajina ovat Kuntaliitto ry sekä THL. Ensimmäisiä tuloksia julkaistaan syksyllä 2022.Lisää tietoa kyselystä löytyy THL:n sivuilta. 

Kysely vammaispalvelujen työntekijöille aukeaa 9.3.2022 (THL)

Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hankesivut on nyt avattu 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman. Yksi ohjelman tavoitteista on harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio, josta vastaa THL.

Harvinaissairauksien kansallisen koordinaation tavoitteena on lisätä tietoa harvinaissairauksista ja kehittää kansallista palvelujärjestelmää sekä harvinaistoimijoiden verkostoa. Lisätietoa hankkeesta ja kansallisesta koordinaatiosta löytyy uusilta hankesivuilta. 

Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hankesivut (THL)

Pohjoismainen hyvinvointikeskus: Hae apurahaa vammaisjärjestöjen väliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön (Hakuaika päättyy 11. maaliskuuta 2022)

Apurahan haku vammaisjärjestöjen väliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön (Pohjoismainen hyvinvointikeskus)

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen järjestämän verkkoseminaarin: 
Indigenous peoples – language, culture and life cycle -videotallenteet

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen järjestämän verkkoseminaarin: Indigenous peoples – language, culture and life cycle -videotallenteet ovat nyt YouTubessa. Tallenteiden puhuttu ja tekstitetty kieli on englanti. 

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös muita THL:n uutiskirjeitä!

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla