Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 2/2022

Avustajakoira ojentamassa kenkässä pyörätuolissa istuvalle henkilölle.

Kuva: Krista Riitinki

Luet Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin vuoden 2022 toista uutiskirjettä. Loppukevään aikana järjestetään vielä kevään viimeinen Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkoston tilaisuus ja tiimin jäsenet ovat mukana järjestämässä yhteiskunnalliseen varautumiseen ja vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden tarpeita käsittelevää tapahtumaa sekä avustajakoiraseminaaria. Osan tiimin henkilöstöstä voit tavata TerveSos-tapahtuman näyttelyalueella tiistaina 24.5.2022 Lahden Sibeliustalolla. 
TerveSos-näyttely

Tämän sivun sisältö

Uutiset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää lakimuutoksia yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien parantamiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu luovutti 26.4.2022 kertomuksen eduskunnalle yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa vuosina 2018–2021. Kertomuksessa on katsaus yhdenvertaisuuden tilasta, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ulkomaalaisten oikeuksiin ja ihmiskauppaan liittyen sekä eduskunnalle annettavia suosituksia lakimuutoksista, jotka tukisivat yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien toteutumista tämänhetkistä paremmin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun antamat suositukset liittyen vammaisuuteen koskivat muun muassa

  • vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi valmisteltavan Tiekartan toteutuksen etenemistä.
  • vammaissopimuksen huomioimista yhdenvertaisuuslaissa ja uudistuvassa vammaispalvelulainsäädännössä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää lakimuutoksia yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien parantamiseksi (THL)

UM: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealta ratkaisu henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä koskevassa asiassa

Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea julkisti 7. huhtikuuta 2022 yksilövalitusasiassa antamansa Suomea koskevan ratkaisun vammaisen henkilön henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä koskevassa asiassa. 

Ratkaisussa todetaan Suomen loukanneen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 19 artiklaa ja 5 artiklan ensimmäistä ja toista kohtaa luettuna erikseen ja yhdessä 19 artiklan kanssa. Yleissopimuksen 14 artiklan osalta komitea jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta perustelemattomana.

UM: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealta ratkaisu henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä koskevassa asiassa (THL)

Tutkimus: Väkivallan tekijä on lähes aina vammaiselle henkilölle tuttu tai läheinen ihminen – apua pitäisi olla saatavilla helpommin

Toimintarajoitteiset henkilöt kokevat muuta väestöä todennäköisemmin väkivaltaa lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina. Väkivallan tekijä on lähes aina vammaiselle henkilölle tuttu tai läheinen ihminen eli kyse on usein lähisuhdeväkivallasta. Heidän on myös usein muita vaikeampi saada tilanteeseen apua. 

Väkivallan uhreille suunnattujen palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä pitäisikin parantaa, selviää tuoreessa  tutkimushankkeessa, jonka toteuttivat THL, Invalidiliitto ry sekä Kynnys ry. 

Tutkimus: Väkivallan tekijä on lähes aina vammaiselle henkilölle tuttu tai läheinen ihminen – apua pitäisi olla saatavilla helpommin (THL)

Uusinta oikeuskäytäntöä Vammaispalvelujen käsikirjassa

Vammaispalvelujen käsikirjaan on lisätty uusia oikeustapauksia.

Tapahtumat

Yhteiskunnallinen varautuminen: miten huomioida vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden tarpeet?

Verkossa: Tiistaina 17.05.2022, klo 12:30 - 15:30.

Koronaepidemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet esille tarpeen vahvistaa yhdenvertaista turvallisuutta ja sitä tukevaa varautumista. Poikkeus- ja kriisitilanteissa selviytymistä haastavat haavoittuvuustekijät, kuten tiedon saamisen esteet ja toimintakyvyn rajoitteet. Tapahtumassa kuulet, miten vahvistaa varautumista hyvinvointialueilla maahan muuttaneiden ja vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Tapahtuman avaa Mika Salminen THL:stä.

Tapahtuma on suunnattu hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjille ja virkahenkilöille, ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 10.5.2022. 

Yhteiskunnallinen varautuminen: miten huomioida vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden tarpeet? (Kehitysvammaliitto)

Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkosto

Verkossa: Perjantai 20.05.2022, klo 9:00 - 12:00.

Tapaamisen ohjelma tarkentuu vielä lähempänä, mutta toukokuun tapaamisessa käsitellään muun muassa Vammaispalvelulain uudistukseen liittyviä asioita. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluista kiinnostuneille, erityisesti ammattilaisille ja järjestöedustajille. Kuukausittaisten tilaisuuksien ohjelma sisältää vaihtuvan ajankohtaisen teeman lisäksi Suomen Kuntaliiton ja THL:n terveiset sekä sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaisia asioita. Tilaisuuden järjestävät Suomen Kuntaliitto ja THL.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. 

Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkosto THL:n tapahtumakalenterissa

Syksy käynnistyy Maakunnallistuvien vammaispalvelujen osalta 02.09.2022.

Avustajakoiraseminaari

Verkossa: Keskiviikkona 01.06.2022, klo 13:00 - 16:00.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää seminaarin avustajakoirista. Tapahtuman ohjelma päivitetään myöhemmin. Tapahtuman lisätiedot päivitetään myöhemmin THL tapahtumakalenteriin. 

Avustajakoiraseminaari THL:n tapahtumakalenterissa

YK:n vammaissopimuksen osapuolikokous New Yorkissa (15. konferenssi)

14.- 16.6.2022,  YK:n keskustoimisto New York.

Suomi toimii tapahtuman puheenjohtajamaana.

Konferenssin pääteema: Rakentaa vammaisia ja toimintarajoitteisia henkilöitä huomioivia inklusiivisia ja osallistavia yhteiskuntia COVID-tilanteessa ja sen jälkeen

Alateema 1: Innovaatiot ja teknologia edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksia
Alateema 2: Vammaisten henkilöiden taloudellinen voimaantuminen ja yrittäjyys
Alateema 3: Vammaisten henkilöiden osallistuminen ilmastotoimiin, katastrofiriskin vähentäminen ja sietokyky luonnonkatastrofeja varten 

YK:n vammaissopimuksen osapuolikokous New Yorkissa, 15. konferenssi (englanniksi, YK)

NVC webinaari: Tuen ja palvelujen järjestäminen vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille (englanniksi, How is support for people with disability organised – experiences from the Nordic countries)

Torstaina 16.06.2022, klo 13:30 - 16:00

Ennakkotieto tulevasta tapahtumasta. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen järjestämä kansainvälinen webinaari. Tapahtuma järjestetään englanniksi ja tapahtumasta tulossa lähiaikoina lisätietoa myöhemmin Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen verkkosivuille ja Vammaispalvelujen käsikirjaan.

NVC webinaari: Tuen ja palvelujen järjestäminen vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille (englanniksi, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer viden)

Pohjoismainen hyvinvointikeskus-sivusto (englanniksi) 

Harkittua vammaissosiaalityötä -hankkeen kirjoituskutsut 

Kerro kokemuksistasi vammaissosiaalityössä ja vammaispalveluissa käytettävästä harkinnasta.

Harkittua vammaissosiaalityötä -hankkeen (HaraVa) tavoitteena on tehdä näkyväksi vammaissosiaalityöhön sisältyvää harkintaa. Tutkimushanke toteutetaan sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksella. Hankkeessa kerätään tällä hetkellä tietoa palvelun käyttäjiltä sekä sosiaalityöntekijöiltä, jotka ovat joko tällä hetkellä tai viimeisen vuoden aikana työskennelleet sosiaalityöntekijänä vammaispalveluissa.

Kirjoituskutsu vammaispalveluissa työskenteleville sosiaalityöntekijöille: Kerro kokemuksistasi vammaissosiaalityössä ja vammaispalveluissa käytettävästä harkinnasta sosiaalityöntekijän näkökulmasta.

Keruuaika: 19.4.2022-16.5.2022. 

Millaista harkintaa sisältyy asiakkaaksi tuloon, asiakkaiden ohjautumiseen eri palveluihin tai toimintatapojen valintaan? Millaiseen tietoon harkinta perustuu? Millaisia seurauksia harkinnan käytöllä on? Millaista on vammaissosiaalityön hyvä harkinta? Mikä edistää ja mikä estää (hyvää) harkintaa? 

Lisätietoja Harkittua vammaissosiaalityötä -hankkeesta sekä vastauslomake sosiaalityöntekijöille (Webropol)

Kirjoituskutsu palvelun käyttäjille: Kerro kokemuksistasi vammaissosiaalityössä ja vammaispalveluissa käytettävästä harkinnasta

Keruuaika: 31.3.-31.5.2022

Kirjoita kokemuksistasi harkinnasta vammaispalveluissa ja vammaissosiaalityössä. Millaista harkintaa olet kohdannut vammaissosiaalityössä esimerkiksi palveluja hakiessasi tai niistä päätettäessä? Entä millaisia vaikutuksia harkinnalla ja päätöksillä on ollut elämässäsi? Miten olet kokenut harkinnan sosiaaliviranomaisten käytännöissä? Entä miten näkökulmasi on tullut huomioiduksi?

Lisätietoja Harkittua vammaissosiaalityötä -hankkeesta sekä vastauslomake palvelun käyttäjille (Webropol)

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

THL-blogi: Lisää joustoa vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan uudistamassa vammaispalvelulakia ja lakiehdotuksen on tarkoitus siirtyä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2022. Esitykseen sisältyy ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan vammaisten ihmisten mahdollisuutta yksilöllisempiin liikkumisen ratkaisuihin käytännössä.  

Blogin kirjoittajat ovat tiimipäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen ja lakimies Maija Voutilainen Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä. Lue lisää THL-blogista. 

Lisää joustoa vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin (THL-blogi)

THL-blogi: Avun hakeminen lähisuhdeväkivaltaan pitää olla vammaiselle henkilölle sujuvaa

Tutkimusraportti vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta toi ilmi koetun väkivallan laajuuden ja avun hakemisen ongelmat. Raportin pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia päättäjille ja viranomaisille. Eri ikäisiin vammaisiin ja toimintarajoitteisiin henkilöihin kohdistuva väkivalta on muuta väestöä yleisempää ja avun saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyy eriarvoisuutta, jonka kehitys voi alkaa jo lapsena. 

Blogin kirjoittajat ovat kehittämispäällikkö Maria Valtokari ja tutkija Anne Väre THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä. Lue lisää THL-blogista. 

Avun hakeminen lähisuhdeväkivaltaan pitää olla vammaiselle henkilölle sujuvaa (THL-blogi)

Tutustu myös muihin Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjan kirjoituksiin!

Kaikki Vammaisuus yhteiskunnassa -sarjan blogit

Muuta

Tiedä & Toimi -kortit

Tiedä ja Toimi -kortit on julkaistu vammaisten ihmisten palliatiivisesta hoidosta.

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös THL:n muita uutiskirjeitä! 

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla.