Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 3/2022

Down-tyttö kurkistaa leikkipuiston verkon ikkunasta hymyilevästi. Pipo ja toppatakki päällä posket punoittaen.

Luet Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin vuoden 2022 kolmatta uutiskirjettä. Syksyn työkenttää värittää uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö. Tiimi valmistelee Vammaispalvelujen käsikirjaan uutta vammaispalvelulakiehdotusta koskevia tekstejä. Uudet tekstit on tarkoitus julkaista Vammaispalvelujen käsikirjassa viimeistään lain voimaan tullessa.

Tämän sivun sisältö

Uusi sivu Vammaispalvelujen käsikirjassa: Harvinaissairaudet

Vammaispalvelujen käsikirjaan on avattu uusi sivu Harvinaissairaudet. Sivulle on koottu tietoja harvinaissairauksista erityisesti sosiaalityöntekijöille työn tueksi.

Harvinaissairailla on usein laaja tarve eri sosiaali- ja terveyspalveluille. Asiakasryhmän sujuvan arjen kannalta korostuu sosiaalityön merkitys. Sosiaalityössä harvinaisasiakkaiden kohdalla on keskeistä sairauksien erityispiirteiden tunnistaminen, palvelutarpeen yksilöllinen arviointi, moniammatillinen työskentelyote, riittävä psykososiaalinen tuki sekä asiakkaiden ohjaaminen harvinaisjärjestöjen tarjoaman vertaistuen piiriin.

Harvinaissairaudet (Vammaispalvelujen käsikirja)

Uutinen: Uusi sivu Vammaispalvelujen käsikirjassa: Harvinaissairaudet (Vammaispalvelujen käsikirja)

Uutiset

STM: Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

Hallitus antoi uutta vammaispalvelulakia koskevan esityksen eduskunnalle 22 syyskuuta 2022.

Tavoitteena on, että uusi vammaispalvelulaki tulisi voimaan samalla, kun vammaispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 sote-uudistuksen tullessa voimaan. Lakiin tulisi kolmen vuoden siirtymäaika, jolla halutaan turvata vammaisille henkilöille palveluiden jatkuvuus siirtymävaiheessa.

STM: Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yliopistosairaaloiden täytyy mahdollistaa viittomakielen oppiminen kuulovammaisille lapsille

Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki selvityksen siitä, miten kuurojen tai vaikeasti kuulovammaisten vauvojen viittomakielen oppimiseen suhtaudutaan yliopistosairaaloissa. Selvityksessä ilmenee, että sairaalojen käytännöt viittomakielen opettelemiseen ovat monella tapaa ongelmallisia ja jopa viittomakielen oppimista vähätteleviä. Ilmeni myös, että pienille lapsille, jotka ovat sisäkorvaistutepolulla suositellaan yliopistosairaaloissa useasti tukiviittomien käyttöä viittomakielen opettelemisen sijaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yliopistosairaaloiden täytyy mahdollistaa viittomakielen oppiminen kuulovammaisille lapsille

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi oppaan sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

Uudessa oppaassa kerrotaan sosiaalihuollossa huomioitavasta tietosuojalainsäädännöstä ja henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta. Opas sisältää ohjeita muun muassa asiakaskirjausten tekemiseen, sosiaalihuollon tietojen salassapitoon ja asiakkaan tietosuojaoikeuksien toteuttamiseen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi oppaan sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

THL ehdottaa omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä – ehdotus lisäisi omaishoitajien määrää ja tuen menoja

THL ehdottaa omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä koko maassa. Ehdotuksen mukaan sopimusomaishoidosta maksettavaan palkkioon tulisi kolme luokkaa sen mukaisesti, kuinka sitovaa hoito on. Korkeimpaan eli sitovimman hoidon luokkaan, ehdotetaan yhtä vapaavuorokautta lisää. Lisäksi lakiin esitetään uutta kevyen tuen luokkaa, jonka kohdentamisesta ja käytön laajuudesta päättäisi hyvinvointialue.

THL ehdottaa omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä – ehdotus lisäisi omaishoitajien määrää ja tuen menoja

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus autismikirjoon kuuluvan henkilön vammaispalveluihin liittyen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on selvittänyt tapausta, jossa on kyse autismin kirjoon kuuluvan nuoren vammaispalveluasiakkuudesta. 

Yhteydenoton perusteella yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi kunnalle lausunnon, joka sisälsi myös suosituksen. Lausunnossaan valtuutettu suosittaa kuntaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei mitään vammaryhmää, esimerkiksi autismikirjoon kuuluvia henkilöitä, kohdella eriarvoisesti palveluihin pääsyyn liittyen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus autismikirjoon kuuluvan henkilön vammaispalveluihin liittyen

Uusinta oikeuskäytäntöä Vammaispalvelujen käsikirjassa

Vammaispalvelujen käsikirjaan on lisätty uusia oikeustapauksia.

Eduskunnan oikeusasiamies on julkaissut ratkaisuita vammaispalveluihin, erityishuoltoon ja apuvälinekeskuksen toimintaan liittyen.

Tapahtumat

Verkostoituvat vammaispalvelut -tapaamiset

Nyt syksyn aikana Verkostoituvat vammaispalvelut -tapaamisissa (entinen Maakunnallistuvat vammaispalvelut) STM esittelee uutta vammaispalvelulakiesitystä. THL:n tapahtumakalenterissa on tarkemmin tapaamisten aikataulu ja sisältö sekä Teams-linkki osallistumiseen. Ilmoittautumista ei tarvita.

Verkostoituvat vammaispalvelut -tapaamiset:

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluista kiinnostuneille, erityisesti ammattilaisille ja järjestöedustajille. 

From global to local! – ihmislähtöisen tuen seminaari 1.11. THL:ssä

Euroopan komissio julkaisi syyskuun alkupuolella uuden EU:n hoito- ja hoivastrategian, joka pyrkii varmistamaan paremmat hoivapalvelut EU-maissa .From global to local! -seminaarissa tutustumme strategiaan ja kuulemme monipuolisen kattauksen puheenvuoroja henkilökohtaisen budjetoinnin ja ihmislähtöisen tuen teemoista.

Tapahtuma on maksuton ja siihen voi osallistua paikan päällä tai etänä verkossa. Kaksikielinen tapahtuma on simultaanitulkattu, eli sen seuraaminen ja keskusteluun osallistuminen onnistuu sekä suomen- että englanninkielellä. 

Lisätiedot: From global to local! – ihmislähtöisen tuen seminaari 1.11.  (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö)

Kuinka kuuluu ihmisen ääni? – Välineitä arvostavaan kohtaamiseen 2.11.

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan kolmas teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutosten ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista. Mukana johdattelemassa Milla Ilonen ja improvisoimassa Tarinateatteri Virtaa.

Kuinka kuuluu ihmisen ääni? – Välineitä arvostavaan kohtaamiseen (soteuudistus.fi)

22.11. Webinaari: Miten käy harvinaissairaille hyvinvointialueilla?

Webinaarissa käsitellään harvinaissairauksia ja harvinaissairaiden ihmisten asemaa uusilla hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeen. Nykyisen harvinaissairauksien kansallisen ohjelman kausi päättyy ensi vuonna, ja webinaarissa käsitellään myös uuden kansallisen ohjelman tarpeita ja teemoja. 

Webinaari: Miten käy harvinaissairaille hyvinvointialueilla?

Uudistuvasta vammaispalvelulainsäädännöstä tietoa ruotsiksi 26.10.

FCG järjestää koulutuksen uudistuvasta vammaispalvelulainsäädännöstä 26.10.2022 etäkoulutuksena. Kouluttajina toimivat Ulrika Krook ja Stina Sjöblom. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 25.10.2022.

Lisätiedot ruotsiksi: Nya funktionshinderslagstiftningen (FCG)

IMO-ajankohtaispäivä 2.11.2022

Susanna Lehti ja kumppanit järjestää itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevan koulutuspäivän 2.11.2022. Mukana keskusteluissa on myös THL:sä Päivi Nurmi-Koikkalainen. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 25.10.2022.

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

Tutustu uusin Vammaisuus yhteiskunnassa -sarjan blogeihin:

THL-blogi: Emme vielä tiedä koronan vaikutuksista vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa

Uusimmassa Vammaisuus yhteiskunnassa -sarjan blogissa kehittämispäällikkö Maria Valtokari kirjoittaa, kuinka ”yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa oleminen ja krooniset sairaudet ovat lisänneet riskiä sairastua tai menehtyä COVID-19-epidemian aikana.” Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että noin puolet kuolemantapauksista on tapahtunut isoissa instituutioissa, kuten esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden laitoksissa.

Emme vielä tiedä koronan vaikutuksista vammaisten henkilöiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Suomessa (THL blogi)

THL-blogi: Tulevaisuuden kansanterveysstrategia – pääsevätkö harvinaissairaudet mukaan?

Uuden harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman suunnittelu on aloitettu, mutta ohjelman toteutusta uhkaa lyhytjänteinen rahoitus. Myös muut tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointistrategiat rakentuvat samojen teemojen, kuten potilaiden yhdenvertaisuuden sekä diagnostiikan ja hoidon saatavuuden, äärelle. Blogissa ylilääkäri Satu Wedenoja pohtii, pitäisikö tulevaisuudessa laatia eri ohjelmat huomioiva kansanterveysstrategia ja ottaa vihdoin mukaan harvinaissairaudet, jotka on muualla Euroopassa jo nostettu kansanterveyden painopisteeksi?

Tulevaisuuden kansanterveysstrategia – pääsevätkö harvinaissairaudet mukaan? (THL blogi)

THL-blogi: Miljardin euron mahdollisuus – fyysinen aktiivisuus osaksi vammaisten ihmisten tukitoimia?

Liikunta on jokaisen ihmisen sivistyksellinen perusoikeus, osa merkityksellistä elämää, mutta itsenäinen liikkuminen, ulkoilu ja fyysinen aktiivisuus eivät kuitenkaan ole kaikille itsestään selvyyksiä. Blogissa erityisasiantuntija Päivi Hömppi Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä sekä erityisasiantuntija Toni Piispanen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä pohtivat sitä, kuinka panostamalla toimintakyvyltään heikentyneiden fyysiseen aktiivisuuteen, voidaan saada aikaan yhteiskunnassa merkittäviä kustannussäästöjä. 

Miljardin euron mahdollisuus – fyysinen aktiivisuus osaksi vammaisten ihmisten tukitoimia? (THL blogi)

THL-blogi: Yksilölliset tilanteet – yksilöllinen sosiaaliturva: vammaisten lasten perheiden tuen tarpeisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Vammaisten lasten perheillä on keskimääräistä enemmän taloudellisia vaikeuksia verrattuna muihin lapsiperheisiin. Vammaisten lasten perheet myös saavat muita perheitä useammin toimeentulotukea.  Onko ensisijaisten tukimuotojen taso riittävä, jos vammaisten lasten perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen? Tätä pohtivat erityisasiantuntija Päivi Hömppi ja lakimies Maija Voutilainen blogissaan.

Yksilölliset tilanteet – yksilöllinen sosiaaliturva: vammaisten lasten perheiden tuen tarpeisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota (THL blogi)

Tutustu myös muihin Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjan kirjoituksiin!

Kaikki Vammaisuus yhteiskunnassa -sarjan blogit

Muuta

Apurahahaku vammaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön

Pohjoismainen hyvinvointikeskus jakaa tukirahaston kautta vuosittain noin 1 500 000 kruunua edistääkseen vammaisjärjestöjen välistä pohjoismaista yhteistyötä. Haku vuoden 2023 rahoitukseen on avoinna 26. syyskuuta – 31. lokakuuta 2022.

Apurahaa vammaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön (Pohjoismainen hyvinvointikeskus) 

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös THL:n muita uutiskirjeitä! 

Tilaa myös Innokylän uutiskirje!

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla.