Undersökningen Hälsosamma Finland: Finländarnas övervikt orsakar redan betydande problem – nu behövs samhällsåtgärder

Utgivningsdatum 4.12.2023 2.00 | Publicerad på svenska 19.12.2023 kl. 11.02
Pressmeddelande

Cirka 1,2 miljoner vuxna har ett kroppsmasseindex (BMI) som överskrider gränsen för fetma (30 kg/m2). 30 procent av kvinnorna och 27 procent av männen har fetma. Fetma är vanligast i åldersgruppen 40–64 år, där en av tre har fetma. 

Bukfetma är ännu vanligare och förekommer hos nästan varannan vuxen. Ett midjemått på över 90 centimeter hos kvinnor och över 100 centimeter hos män betraktas som bukfetma.

Fetma och bukfetma har blivit vanligare bland personer i arbetsför ålder, dvs. 20–64-åringar. Bland män i arbetsför ålder har fetma ökat med 3 procentenheter och bland kvinnor med 4 procentenheter jämfört med 2017. I genomsnitt har vikten för en man av medellängd ökat med 1,6 kg och för en kvinna av medellängd med 1,8 kg.

Uppgifterna framgår av THL:s undersökning Hälsosamma Finland, där 10 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 20 år och äldre kallades till en omfattande hälsoundersökning. Av dem deltog 5 800 (58 % av dem som fick kallelsen) i hälsoundersökningen.

”Fetma blir vanligare och de problem som fetman orsakar håller på att växa oss över huvudet. Fetman orsakar årligen miljardbelopp i extra kostnader för hälso- och sjukvården. Nu mer än någonsin behövs omfattande samhällsåtgärder för att sätta stopp för befolkningens viktökning. Sådana metoder skulle bland annat kunna vara skatter och marknadsföringsbegränsningar för ohälsosamma livsmedel” säger docent Annamari Lundqvist, ledare för undersökningen. 

Över en halv miljon finländare har diabetes

10 procent av kvinnorna och 14 procent av männen lider av diabetes. Det är mer än över en halv miljon finländare. En femtedel av dem är drabbade av sjukdomen utan att veta om det. 

Fetma och framför allt bukfetma ökar risken för typ 2-diabetes. Enligt resultaten av diabetesrisktestet kommer nästan 160 000 finländare att utveckla typ 2-diabetes under de kommande 10 åren om inte riskfaktorerna hanteras. 

Högt blodtryck och högt kolesterol är fortfarande vanliga trots att medicineringen ökat

I undersökningen Hälsosamma Finland konstaterades också att varannan vuxen antingen tar blodtryckssänkande läkemedel eller har högt blodtryck. Det är mer än 2 miljoner personer.

Upp till hälften av dem som tar blodtryckssänkande läkemedel har ett blodtryck som inte når behandlingsmålet. Situationen har inte förbättrats sedan 2017. 

Blodtrycksnivåerna sjunker inte heller längre så som de gjorde i början av 2000-talet. 

”Det är sannolikt att blodtrycksmedicineringen inleds med för låg dos och för sent”, säger överläkare Lara Lehtoranta. ”Till följd av att fetma blir vanligare kommer vi att se högre blodtrycksnivåer i framtiden. Detta syns också i kolesterolvärdena.”

Över 3 miljoner finländare har en störning i fettomsättningen, dvs. de har antingen förhöjda kolesterolhalter i blodet eller tar kolesterolsänkande läkemedel. Cirka en fjärdedel av dem som tar kolesterolsänkande läkemedel har fortfarande höga kolesterolvärden. 

Särskilt oroväckande är ökningen av triglyceridnivåerna i blodet hos personer i arbetsför ålder. 

”Nivåerna av triglyceridfett ökar på grund av bukfetma, riklig alkoholkonsumtion samt kost som innehåller mycket hårda fetter och fiberfattiga kolhydrater”, förklarar Lehtoranta. 

Pensionärerna ligger bättre till när det gäller riskfaktorerna för folksjukdomar. Bland dem har till exempel nivåerna av totalkolesterol och LDL-kolesterol sjunkit, vilket åtminstone delvis kan förklaras av den ökade användningen av kolesterolsänkande läkemedel.

”För att framtiden på det stora hela ska se ljusare ut behöver vi mer samhällsåtgärder, samarbete mellan olika aktörer samt tillräckliga resurser inom primärvården för att förebygga och behandla fetma och associerade sjukdomar”, säger Annamari Lundqvist.

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland presenteras på Folkhälsodagen tisdagen den 5 december. Temat för dagen är hälsa och arbets- och funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder. Man kan ta del av evenemanget online eller på plats i THL:s lokaler i Helsingfors.
Folkhälsodagens program samt anmälan (på finska)

Källa:

Fetma, webbrapport, resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska) 

Diabetes, webbrapport, resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska) 

Blodtryck, webbrapport, resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska) 

Kolesterol, webbrapport, resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska) 

Hälsosamma Finland-webbrapporter (på finska) 

Mer information:

Annamari Lundqvist
ledare för undersökningen
THL
tfn 029 524 7283
[email protected]

Lara Lehtoranta
överläkare
THL
tfn 029 524 8234
[email protected]

Undersökningen Hälsosamma Finland

Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Tidigare undersökningar:

Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte ung kvinna har upplevt diskriminering i arbetslivet. Pressmeddelande från THL 23.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Oron för klimatförändringen är allmän och många gör hållbara val i sin vardag. Pressmeddelande från THL 21.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Över hälften av 65–74-åringarna upplever sig vara fullt arbetsföra – ändå förvärvsarbetar endast en liten del. Pressmeddelande från THL 7.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Mindre än hälften av alla vuxna motionerar tillräckligt, kvällspigghet och otillräcklig sömn har blivit vanligare. Pressmeddelande från THL 26.10.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte vuxen har varit tvungen att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar. Pressmeddelande från THL 5.10.2023.

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Kansantaudit Sote-palvelujen johtaminen tutkimusohjelma2sote tutkimusohjelma3hyte