Kontaktuppgifter

Info-telefonen och e-post

Info-telefonen betjänar på vardagar på alla frågor mellan 9-15. Tfn 029 524 6082, e-post kouluterveyskysely(at)thl.fi. OBS! Ingen jour 20.6.-4.8.2024.

Ansvarig för enkäten är:

Jenni Helenius
utvecklingschef
tfn 029 524 8406

Andra forskarna

Hanne Kivimäki
forskare
tfn 029 524 7281

Pauliina Luopa
forskare
tfn 029 524 6008

Anni Matikka
expert
tfn 029 524 7322

Resultattjänsten:

Eetu Ervasti
statistikforskare
tfn 029 524 8570

Personalens e-postadresser: [email protected]

Postadress

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enkäten Hälsa i skolan
PB 30, 00271 Helsingfors

Besöksadress

Mannerheimvägen 166, Helsingfors