Resultaten av enkäten Hälsa i skolan

Sidans innehåll

Resultat av enkäten Hälsa i skolan i hela landet och enligt region

I enkäten Hälsa i skolans resultattjänst kan du granska resultaten i olika sätt. Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvy (Tableau) som är öppen för alla innehåller alla indikatorer av enkäten Hälsa i skolan. Där kan du granska t.ex. styrkor och utvecklingsobjekt.

Barns och ungas hälsa och välbefinnande -resultatvy
Barn och ungas hälsa och välbefinnande –resultatvy (Tableau)

Indikatorer och fördelningar av frågor i form av tabell finns i statistikkuber (TIKU). En del av enkäten Hälsa i skolans indikatorer finns på Sotkanet. Uppgifterna kan laddas ned genom ett öppet gränssnitt på statistikkuber och på Sotkanet.

Regional resultat publiceras inte, om antal svarande är mindre än 30 eller om det finns mindre än 5 fall och antal svarande är mindre än 60. Resultaten efter härkomst eller läroanstaltens språk publiceras inte, om antal svarande är mindre än 50. Om antalet respondenter inte är tillräckligt för att visa resultaten för flickor och pojkar separat, visas endast det totala resultatet.

Regional resultaten innehåller inte de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär.

Läroanstalternas resultat

Läroanstalternas resultat är skyddade med användarnamn och lösenord. De kan inte läsas öppet online. Länken för läroanstalternas resultat 2023 skickades till utbildningsanordnarna och läroanstalterna den 21.-22. september 2023.

Läroanstalternas resultat publiceras inte, om antal svarande är mindre än 20 eller om det finns mindre än 5 fall och antal svarande är mindre än 50. Om antalet respondenter inte är tillräckligt för att visa resultaten för flickor och pojkar separat, visas endast det totala resultatet.

Läroanstalternas resultat innehåller även de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär.