Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete avser verksamhet för att förebygga och minska de skador som riskkonsumtion av alkohol, användning av droger och tobaksprodukter samt skadligt penningspel orsakar. Syftet med arbetet är att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet, de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna.

 Illustration, nätverk,

Lag och handlingsplan styr det förebyggande rusmedelsarbetet

Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet omfattar och förenar en minskning av skadorna av alkohol, narkotika, penningspel och tobak. Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention stödjer verkställandet av lagen.

På nationell nivå leds organiseringen av det förebyggande missbruksarbetet av Social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Det praktiska arbetet utvecklas och styrs på nationell nivå av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och på regionnivå av regionförvaltningsverken i samarbete med andra myndigheter. THL samordnar och stödjer det förebyggande rusmedelsarbetet vid sex regionförvaltningsverk. Som en del av sitt styruppdrag producerar och samlar THL information, utvecklar metoder, producerar stöd- och undervisningsmaterial för yrkespersoner och ordnar seminarier och utbildning i samarbete med andra aktörer. 

Förebyggande rusmedelsarbete åligger alla

Det förebyggande rusmedelsarbetet bygger på samarbete. Det är statens och kommunernas skyldighet att skapa tillräckliga strukturer för arbetet. Förebyggande rusmedelsarbete utförs på regional och lokal nivå av kommunens olika förvaltningsområden, myndigheter, organisationer och församlingar. För att begränsa tillgången samarbetar man med lokala näringslivsaktörer för att säkerställa en ansvarsfull servering av alkoholdrycker och försäljning av alkohol, tobak och penningspel.

Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention

Sammandrag av publikationen Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (Handlingsplan för alkohol-, tobak- drog- och spelprevention)