Narkotika

THL producerar och förmedlar information om narkotikabruket, användningssätten och deras sociala och hälsorelaterade skadeverkningar. Till uppgifterna hör också att föra statistik som anknyter till narkotika. THL utvecklar också drogtestningen och gör droganalyser som behövs inom övervakningen och hälsovården.