Missbrukarvård

Tjänster inom missbrukarvården i Finland

Med missbrukarvård avses olika öppenvårds- och institutionstjänster som kan ge vård och rehabilitering för missbruksproblem. För en del av tjänsterna finns också teknikassisterade tjänster. Användningen av alkohol och droger kan också förorsaka fysiska sjukdomar och sociala problem. För att behandla dessa behöver man förutom missbrukarvård även andra social- och hälsovårdstjänster.

THL undersöker och utvecklar tjänsterna för personer med missbruksproblem

Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar statistik och forskningsdata om behovet av tjänster för missbrukare, tjänsternas tillgänglighet och användningen av tjänsterna.  

Genom undersökningar av servicesystemet (bland annat Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall) utforskas missbruksrelaterade ärenden i hela social- och hälsovårdens servicesystem. Missbrukartjänsterna har de senaste åren bedömts som en del av utvärderingen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. 

Förändringarna i användningen av alkohol och droger återspeglas i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Enligt uppgifter från Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall 2015 var nästan 11 000 besök kopplade till alkohol eller droger under ett dygn inom olika tjänster.

Specialtjänsterna inom missbrukarvården stod för 35 procent av dessa besök, hälso- och sjukvården för 30 procent, boendeservicen för 18 procent, socialservicen för 17 procent och den övriga servicen för 2 procent. 

Den senaste Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall gjordes hösten 2019 och resultaten av den offentliggörs under 2020. 
Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall
Utvärdering av servicesystemet

Missbrukartjänsterna utvecklas som en del av utvecklingen av det övriga servicesystemet inom social- och hälsovården. Systemet med specialtjänster inom missbrukarvården håller på att förändras i och med den social- och hälsovårdsreform som är under beredning. Social- och hälsovårdsministeriets strategi för psykisk hälsa 2030 styr också utvecklingen av missbrukartjänsterna.  
Strategin för psykisk hälsa
Social- och hälsovårdsreformen