ICF koder och bedömningsfaktorer

ICF-klassifikationen innehåller 1 610 koder med tre och fyra nivåer, 401 koder med två nivåer och 34 koder med en nivå. Dessa siffror inkluderar de uppdateringar som godkänts mellan 2011 och 2017, då 117 koder har lagts till i klassifikationen och 1 kod har tagits bort.

Med hjälp av bedömningsfaktorer anger man

 • strukturavvikelsens placering, omfattning eller art (i kroppsstrukturer, s)
 • funktionsnedsättningens omfattning (i kroppsfunktioner, b)
 • aktivitetsförmågans och aktivitetsnivåns omfattning (i aktivitet och delaktighet, d)
 • faktorer som underlättar eller begränsar personens funktionstillstånd (i omgivningsfaktorer, e).

En bedömningsfaktor används även när det inte föreligger något problem med funktionsförmågan. Då är bedömningsfaktorn '0'. På detta sätt kan funktionstillståndet beskrivas ”neutralt”, vilket är själva syftet med ICF.

ICF bedömningsfaktorer

Kroppsstrukturer (s):

Första bedömningsfaktorn

 • 0 = ingen strukturavvikelse
 • 1 = lätt strukturavvikelse
 • 2 = måttlig strukturavvikelse
 • 3 = svår strukturavvikelse
 • 4 = total strukturavvikelse
 • 8 = ej specificerat
 • 9 = ej tillämpbart

Andra bedömningsfaktorn

 • 0 = ingen strukturförändring
 • 1 = total avsaknad
 • 2 = delvis avsaknad
 • 3 = en ytterligare del
 • 4 = avvikande dimensioner
 • 5 = diskontinuitet
 • 6 = avvikande position/felställning
 • 7 = kvalitativ förändring i struktur, inkl.vätskeansamling
 • 8 = ej specificerat
 • 9 = ej tillämpbart

Tredje bedömningsfaktorn

 • 0 = mer än ett område
 • 1 = höger
 • 2 = vänster
 • 3 = båda sidor
 • 4 = framsida
 • 5 = baksida
 • 6 = i mitten (proximal)
 • 7 = distal
 • 8 = ej specificerat
 • 9 = ej tillämpbart

Aktivitet och Delaktighet (d) och kroppsfunktioner (b):

Bedömningsfaktorns värde Bedömningsfaktorns namn Bedömningsfaktorns förklaring
0 Inget problem (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 %
1 Lätt problem (litet, lågt…) 5–24 %
2 Måttligt problem (medel, ganska stort…) 25–49 %
3 Stort problem (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 %
4 Totalt problem (fullständigt…) 96–100 %

 

Omgivningsfaktorer (e):

Bedömningsfaktorns värde Bedömningsfaktorns namn Bedömningsfaktorns förklaring
0 Inget hinder (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 %
1 Lätt hinder (litet, lågt…) 5–24 %
2 Måttligt hinder (medel, ganska stort…) 25–49 %
3 Svårt hinder (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 %
4 Totalt  hinder (fullständigt…) 96–100 %
+0 Inget underlättande (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 %
+1 Lätt underlättande (litet, lågt…) 5–24 %
+2 Måttligt underlättande (medel, ganska stort…) 25–49 %
+3 Stort underlättande (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 %
+4 Totalt underlättande (fullständigt…) 96–100 %

 

ICF-bedömningsfaktorer för funktionsförmåga på Kodservern (på finska)