Temadagar

Institutet för hälsa och välfärd uppmärksammar internationella temadagar kring infektioner genom att publicera forskningsdata, utbildnings- och informationsmaterial och presentationer kring ämnet.

Europeiska antibiotikadagen

Den europeiska antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day) uppmärksammas varje år den 18 november. Syftet är att främja en ändamålsenlig och ansvarsfull användning av antibiotika. På detta sätt kan antibiotikaresistens förebyggas och en så bra effekt av antibiotika som möjligt bibehållas.

Handhygiendagen

Handhygiendagen hålls den 5 maj. Syftet med temadagen är att förbättra kvaliteten inom vård och omsorg, förebygga spridningen av multiresistenta mikrober och främja patientsäkerheten.

Internationella aidsdagen

Internationella aidsdagen infaller den 1 december. Den är äldst av de internationella hälsorelaterade temadagarna, den instiftades redan 1988. På temadagen lyfter man fram information om hi-viruset, dess smittvägar och bekämpning.

Internationella rabiesdagen

Internationella rabiesdagen uppmärksammas den 28 september. På temadagen informeras det om rabies och om hur rabies kan förebyggas hos människor och djur.

Internationella tuberkulosdagen

Internationella tuberkulosdagen infaller den 24 mars. Finland är ett land med låg förekomst av tuberkulos, men i utvecklingsländerna och i närområdena är sjukdomen vanlig.