Information om vaccinationer

En sjuksköterska guider en gravid kvinna genom vaccinationer.

Med vaccinationer bekämpas infektionssjukdomar, både direkt genom att skydda individen och indirekt genom att minska spridningen av sjukdomsalstrare bland befolkningen. Då en sjukdom inte förekommer i omgivningen och det endast finns få människor som är mottagliga för sjukdomen, har sjukdomsalstrarna mindre möjlighet att spridas. 

Vaccinationstäckningen är god i Finland. Tack vare vaccinationer har många sjukdomar jämte följdsjukdomar och komplikationer blivit mycket sällsynta eller utrotats helt i Finland.

Välfärdsområdena ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. THL utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet, följer upp och utvärderar effekterna av vaccin på befolkningsnivå och distribuerar vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet till kommunerna.

Avsnittets innehåll 

 

VACCINATIONSGUIDE FÖR SMÅBARN

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.