Vaccin A-Ö

 Farfar och far håller ögonen på baby.

Vaccin är läkemedelspreparat som förebygger smittsamma sjukdomar och anknytande följdsjukdomar, skador och dödsfall.

Då en sjukdom inte förekommer i omgivningen och det endast finns få människor som är mottagliga för sjukdomen, har sjukdomsalstrarna mindre möjlighet att spridas. Vaccinerade personer skyddar indirekt även dem som till exempel på grund av sin ålder eller en kontraindikation inte har kunnat vaccineras.

Genom det nationella vaccinationsprogrammet kan finländarna erbjudas hälsofördelar mycket förmånligt. Socialvårdens och hälso- och sjukvårdens resurser kan flyttas från behandlingen av infektionssjukdomar till behandling och förebyggande av andra sjukdomar.

Vaccinationstäckningen är god i Finland. Tack vare vaccinationer har många sjukdomar jämte följdsjukdomar och komplikationer blivit mycket sällsynta eller utrotats helt i Finland.

Välfärdsområden ansvarar för det praktiska genomförandet av vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, samt andra allmänna frivilliga vaccinationer, så som vaccinationer som är avsedda för att bekämpa epidemier eller pandemier.

 THL 

  • utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet
  • följer upp och utvärderar effekterna av vaccin på befolkningsnivå 
  • distribuerar vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet till kommunerna.

Statsrådet beslutar om frivilliga vaccinationer som är avsedda för att bekämpa pandemier.

Vaccinen inom det nationella vaccinationsprogrammet

Vacciner relaterade till epidemikontroll eller för resenärer

Övriga vaccin

Det finns fortfarande inga nationella rekommendationer eller riktlinjer för dessa vacciner.