Sjukdomar och bekämpning

Laboratorium.
En smittsam sjukdom är en infektionssjukdom som kan smitta när mikroben som orsakar sjukdomen överförs direkt eller indirekt från en organism till en annan. En smittsam sjukdom kan orsakas av virus, bakterier, parasiter eller svampar. 

De vanligaste smittsamma sjukdomarna är olika luftvägsinfektioner. Förkylningar står för mer än en femtedel av alla akuta sjukdomar och luftvägsinfektioner för ungefär två femtedelar. Infektioner i matsmältningskanalen orsakas av många slags mikrober, varav till exempel norovirus och campylobacter är betydelsefulla. 

De mest sökta sjukdomarna och mikroberna  

Flera aktörer deltar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för allmän planering, styrning och övervakning av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Kommunerna ansvarar för att organisera arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar. 

Samkommunen för sjukvårdsdistriktet ger kommuner och verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården stöd och vägledning, utvecklar den regionala diagnostiken och vården av smittsamma sjukdomar och utreder epidemier tillsammans med kommunerna. 

THL ger kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken vägledning och stöd i arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar. Därtill följer THL upp och bedömer hot om smittsamma sjukdomar i Finland och i världen.  
Nationell och internationell beredskap för epidemier är en viktig del av arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Avsnittets innehåll