Tjänster och kontaktuppgifter

Kvinna i telefon.

 

THL är expertinstitutet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i Finland. Dessutom leder och utvecklar THL det nationella vaccinationsprogrammet, följer upp och utvärderar effekterna av vaccin på befolkningsnivå samt upphandlar och distribuerar vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet.

I det här avsnittet hittar du information om tjänster som rör smittskydd och vaccinationer samt de viktigaste kontaktuppgifterna.

Anvisningar om försändelser av laboratorieprover finns för respektive sjukdomsalstrare i avsnittet Infektionssjukdomar och bekämpning. 

Avsnittets innehåll

Corona-info

Välfärdsområdena organiserar vaccinationerna och berättar var och när du kan få vaccinationen. Följ med vad det egna välfärdsområdet informerar. Kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovård när ärandet gäller din egen eller närståendes hälsa, bokning av vaccinationstid eller avbokning.
Coronavacciner