Aktuellt

Lääkäri tutkii kannettavalta tietokoneelta tietoja.

THL är expertinstitutet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i Finland. Dessutom leder och utvecklar THL det nationella vaccinationsprogrammet, följer upp och utvärderar effekterna av vaccin på befolkningsnivå samt upphandlar och distribuerar vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet.

Här hittar du aktuella nyheter om ämnet och information om kommande utbildningar och kampanjer.

Genvägar