TEAviisari

TEAviisari är en webbtjänst som beskriver kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa. Webbtjänsten stödjer planeringen och ledningen av det hälsofrämjande arbetet i kommunerna och regionerna.

Uppgifterna direkt från kommunerna och statistiken

  • De enskilda indikator- och statistikuppgifterna är färdigt tolkade, dvs. poängsatta.
  • Styrkor och utvecklingsbehov åskådliggörs med hjälp av trafikljusens färger.
  • Uppgifterna uppdateras regelbundet, vilket också gör det möjligt att följa upp utvecklingen.
  • Tjänsten kan användas på tre språk: finska, svenska och engelska.

 Gå till TEAviisari

Kontaktinformation