Bedömning av farlighet

THL avger ett utlåtande om personens farlighet

I följande situationer ber domstolen Institutet för hälsa och välfärd (THL) att avge ett utlåtande om en persons farlighet:

  • Innan domstolen fattar beslut om att hela strafftiden ska avtjänas i fängelse ska den förordna undersökning av den åtalades sinnestillstånd och samtidigt begära ett utlåtande om huruvida den åtalade utgör en mycket stor fara för någon annans liv, hälsa eller frihet.
  • Helsingfors hovrätt begär en bedömning av farlighet när en person som dömts att avtjäna hela sin strafftid i fängelse ansöker om villkorlig frigivning efter att ha avtjänat fem sjättedelar av sitt straff. Villkorlig frigivning är möjlig tidigast efter tre år i fängelse och när personen inte längre anses vara mycket farlig för en annans liv, hälsa eller frihet.