Vaarallisuusarviot

THL antaa lausunnot henkilön vaarallisuudesta

Tuomioistuin pyytää THL:lta lausunnon henkilön vaarallisuudesta alla kuvatuissa tilanteissa.

  • Tuomioistuin määrää syytetyn mielentilan tutkittavaksi ennen kuin se tekee päätöksen yhdistelmärangaistuksen tuomitsemisesta. Samalla tuomioistuin pyytää lausunnon siitä, onko syytettyä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.
  • Helsingin hovioikeus pyytää vaarallisuuden arvioimista silloin, kun koko rangaistusaikaa vankilassa suorittamaan määrätty henkilö on suorittanut rangaistuksestaan viisi kuudesosaa ja anoo ehdonalaiseen vapauteen päästämistä. Ehdonalainen vapauttaminen voi tapahtua aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt kolme vuotta eikä henkilöä ole enää pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.