Rättspsykiatri

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samordnar verksamhet med anknytning till sinnesundersökningar och bedömning av farlighet, samt bereder och är föredragande av de ärenden som behandlas av Nämnden för rättspsykiatriska ärenden.

Läs mer om rättspsykiatrins verksamhet och de tjänster som erbjuds av THL:

Kontaktinformation

Postadress:
Institutet för hälsa och välfärd
Rättspsykiatri
PB 30
00271 Helsingfors

Besöksadress:
Mannerheimvägen 166
00300 Helsingfors

Övrig kontaktinformation:

THL:s telefonväxel: 029 524 6000

Överläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, tfn 029 524 7072
Överläkare Marko Lindberg, tfn 029 524 8274
Jurist Hanna Kaarre, tfn 029 524 8788
Planerare, tfn 029 524 7076, 029 524 8156

E-post: oikeuspsykiatria(at)thl.fi eller fornamn.efternamn(at)thl.fi

mallar för yttrande och begäran

Parts yttrande i anslutning till beslut av Institutet för hälsa och välfärd
Mall för yttrande och anvisning om hörande till den läkare som genomför hörandet (doc 24 kb)

Begäran om tillstånd till utskrivning från undersökningsplats
Begäran om tillstånd till utskrivning (doc 31 kb)