Tjänster i krissituationer

En människa går eftertänksamt i en dimmig park.

Nödsituation

I en personlig krissituation rekommenderas att man i första hand kontaktar den egna hälsostationen eller närjouren i det egna området.

Traumatisk akut krissituation

För att hjälpa människor som råkat ut för en krissituation till exempel i samband med olyckor och förebygga senare problem finns det beroende på ort särskilda tjänster som erbjuder krisarbete, till exempel krisjourer och -centraler. Information om dem fås från akutvårdspoliklinikerna, social- och hälsovårdstjänsterna samt även räddningsmyndigheterna och polisen.

Livskris eller annan krissituation

För att underlätta kriser i privatlivet erbjuder bland annat kriscentraler som upprätthålls av organisationer och församlingarnas familjerådgivningscentraler hjälp. De olika organisationerna har dessutom mer specialiserade tjänster för detta ändamål.

På samma sätt som när en fysisk nödsituation hotar kan man söka hjälp via det allmänna nödnumret 112 när en människa är i fara av psykiska orsaker, såsom omedelbar självmordsrisk. Man kan också ringa till någon av flera riksomfattande telefontjänster som upprätthålls av organisationer, söka sig till social- och krisjouren eller hälso- och sjukvårdens jourmottagning eller akuten.

Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon har jour 24 timmar om dygnet på finska på numret 09 2525 0111. Till kristelefonen kan man ringa anonymt och konfidentiellt.

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten har också egna social- och/eller krisjourer som ger akut krishjälp i akuta traumatiska krissituationer 24/7, dvs. även utanför tjänstetid.

Organisationers tjänster i krissituationer

På vår webbplats

Psykisk hälsa i kristid

På den här sidan har vi samlat material som ska hjälpa människor att må bra och orka psykiskt samt hjälpa andra i en krissituation.