Palvelut kriisitilanteissa

Kävelijä sumuisessa puistossa.

 

Hätätilanne

Henkilökohtaisessa kriisitilanteessa suositellaan ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omalle terveysasemalle tai oman alueen lähipäivystykseen.

Traumaattinen äkillinen kriisitilanne

Kriisitilanteeseen esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä joutuneiden ihmisten auttamiseksi ja myöhempien ongelmien ehkäisemiseksi on olemassa erityisiä kriisityötä antavia palveluita paikkakunnasta riippuen esim. kriisipäivystyksiä ja -keskuksia, joista tietoa saa ensiapupoliklinikoilta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä lisäksi myös pelastusviranomaiset ja poliisi osaavat neuvoa näiden palveluiden piiriin.

Elämäntilannekriisi tai muu kriisitilanne

Henkilökohtaisen elämän kriisien helpottamiseksi muun muassa järjestöjen ylläpitämät kriisikeskukset ja seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua, eri järjestöillä on lisäksi erikoistuneempia palveluja tähän tarkoitukseen.

Kuten fyysisen hätätilanteen uhatessa, myös silloin kun ihminen on vaarassa psyykkisistä syistä, kuten välittömässä itsemurhavaarassa, apua voi hakea yleisestä hätänumerosta 112. Voi soittaa myös johonkin useista valtakunnallisista järjestöjen ylläpitämistä palvelevista puhelimista, hakeutua sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai terveydenhuollon palveluihin päivystyksellisesti tai kiireellisesti.

Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa suomen kielellä numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on myös omat sosiaali- ja/tai kriisipäivystykset, jotka antavat akuuttia kriisiapua äkillisissä traumaattisissa kriisitilanteissa 24/7 eli myös virka-ajan ulkopuolella.

Järjestöjen palveluja kriisitilanteisiin

Kriisitilanteessa tukea ja apua.
Mieli ry 
Mielenterveystalon verkkopohjainen Eron omahoito voi auttaa erosta selviytymisessä. 
Erokriisin omahoito-ohjelma (Mielenterveystalo)
Väestöliitolla on nettikursseja parisuhteesta. 
Väestöliitto 
Miessakit ry:llä on miehille suunnattua tukea ja tietoa.
Miessakit
Yksinhuoltajalle suunnattua tukea ja tietoa.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 
Puhelin-, nettikirje- ja chat-palvelut
Nuortennetti.fi 
Keskusteluapua netissä.
Solmussa-chat, Sekasin-chat ym. (Mieli ry) 
Poikien puhelimessa autetaan kaikissa elämän pulmissa.
Poikien puhelin (Väestöliitto)
Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla apua perhe-elämän kriiseihin.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

Muualla palvelussa

Mielen hyvinvointi kriisiaikana
Olemme koonneet materiaalia henkisen hyvinvoinnin ja selviytymisen tukemiseksi sekä muiden auttamiseksi kriisitilanteessa.