Öppna API

Öppna data kan behandlas i maskinläsbar form och kombineras med andra uppgifter. Uppgifterna är tillgängliga via öppna API i THL:s Statistik- och indikatorbank Sotkanet samt kubrapporteringsverktyget direkt i de egna systemen. 
Bekanta dig med Sotkanet 
Bekanta dig med kubrapporteringens databasrapporter

De öppna API gör att man kan bygga upp nya applikationer utifrån THL:s data. 
Uppgifter från THL som finns tillgängliga som öppna data

Licens för öppna data

När man använder uppgifter ska man beakta THL:s licens för öppna data
THL:s licens för öppna data (endast på finska)

Beskrivningar av API

Dataformat på THL:s öppna data Mer omfattande beskrivningar av API samt exempel från dem.

Databasrapporter för användargränssnittet för sammanfattningar och kuber

Beskrivning av THL:s öppna APIs för sammanfattnings- och kubanvändargränssnittet (endast på finska)

Sotkanets indikatorer

API-beskrivning av öppna data i Sotkanet 

Applikationer som utnyttjar öppna gränssnitt

Elektronisk välfärdsberättelse
Instrument för kommunledning, grundar sig på uppgifter i Sotkanet.

Miils (endast på engelska)
Miils som stöder planering av måltider grundar sig på uppgifter i databasen Finel om näringsämnens sammansättning.

Me-stiftelsen (endast på finska)
Applikation som utnyttjar information om ungas mentala hälsa i Sotkanet.